Разпети петък – две важни молитви за днес

Велики петък

Първосвещеническата молитва

(Йоан 17:1-26)

От най-древно  време тази молитва се нарича първосвещеническа, защото в нея Христос се моли като истински първосвещеник. Моли се за Своите ученици, за Своята Църква и отдава Самия Себе Си на жертвена смърт. Той я произнася гласно пред всички, за да ги възвиси и утеши. Молитвата може да бъде разделена на три части:

Първа: (от 1- 5 стих) – В нея Спасителя говори за Себе Си и за Своето отношение към Отец и към хората.

Втората част обхваща от 6 -19 стих. – В нея, Иисус Христос се моли за учениците Си – Бог да ги запази за Своето име (Йоан 17:6-11), да ги запази от световното зло (Йоан 17:12-16) и да ги освети със Своята истина (Йоан 17:17-19)

Третата част е от 20-26 стих и включва молитвата на Христос към всички вярващи, да бъдат в такова единство, в каквото се намира Той с Бог Отец и да вземат участие в славата на Иисус Христос.

„Иисус изрече всичко това, вдигна очи към небето и каза: „Отче! Дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти според властта, която си Му дал над всяка плът, за да даде вечен живот на всички, които си Му дал. А вечен живот е това – да познават Тебе, Единствения Истински Бог, и пратения от Тебе Иисус Христос. Аз Те прославих на земята, извърших делото, което Ми бе възложил да изпълня. А сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, която имах у Тебе преди да съществува светът.  Открих Твоето име на хората, които си Ми дал от света. Те бяха Твои и Ти Ми ги даде и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе. Защото им предадох словата, които Ти Ми даде, и те приеха и разбраха наистина, че съм излязъл от Тебе, и повярваха, че Ти си Ме изпратил.

Аз се моля за тях. Не за света се моля, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое; и Твоето – Мое, и се прославих чрез тях. Не съм вече в света, но те са в света, а Аз идвам при Тебе. Отче Свети, опази ги чрез Своето име – тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме Ние. Когато бях с тях, Аз ги пазех чрез Твоето име. Тези, които си Ми дал, опазих и никой от тях не погина освен сина на гибелта, за да се сбъдне Писанието. А сега идвам при Тебе и казвам това, докато съм в света, за да имат у себе си пълна Моята радост. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и Аз не съм от света. Освети ги чрез Своята истина; Твоето слово е истина. Както Ти изпрати Мене в света, така и Аз изпратих тях в света. И за тях Аз посвещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

И не само за тях се моля, но и за тези, които чрез тяхното слово вярват в Мене: да бъдат всички едно – както Ти, Отче, си в Мене и Аз – в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме изпратил. И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме едно. Аз съм в тях и Ти си в Мене, за да бъдат в пълно единство и светът да разбере, че Ти си Ме изпратил и си ги обикнал, както обикна Мене.

Отче, тези, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, където съм Аз, за да гледат Моята слава, която си Ми дал, защото Ти Ме обикна преди сътворяването на света. Отче праведни! Светът не Те позна. Но Аз Те познах, а и те познаха, че Ти си Ме изпратил. Аз им възвестих Твоето име и ще го възвестявам, та любовта, с която си Ме обикнал, да бъде в тях и Аз – в тях“ (Йоан 17:1-5).

 

Молитва към разпнатия на кръст Господ Иисус Христос

Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, Творче на небето и земята, Спасителю на света!

Ето аз недостойният и от всички най-грешен, като прекланям смирено коленете на сърцето си пред славата на Твоето величество, възпявам и величая Твоето безмерно страдание и Ти принасям благодарност, Царю на всички и Боже, задето благоволи да слезеш от Твоя небесен престол и да се въплътиш от Пречистата Дева Мария заради нашето спасение.

Какво да Ти въздам, човеколюбиви Владико, за всичко, което претърпя заради мене грешния – не зная. Защото душата и тялото и всички Твои блага са от Тебе, всичко мое е Твое, и самият аз съм Твой.

Само на Твоето неизказано милосърдие, добросърдечни се надявам.

Възпявам Твоето крайно дълготърпение, величая неизповедимия Твой Промисъл, славя Твоята безмерна милост, с които Ти се наклони към мене осъдения, за да бъда оправдан.

Какво да кажа за Твоето неизказано човеколюбие, Христе Спасителю? Само в съкрушение на моето сърце, като се покланям на Твоите пречисти страдания и, като ги целувам прелюбезно викам: помилвай мене грешния, помилвай!

О, пречудна и неизмерима дълбочина на милосърдието, Христе Боже, дай ми покаяние, отвори ми вратата на Твоята милост и помени ме недостойния в Твоето царство!

Спасителю, Който живееш в недостъпна светлина, вземи от мене тежкия греховен товар и не се погнусявай, Човеколюбче, да се вселиш в моето недостойно сърце, за да успокоиш моето плътско мъдруване.

И тъй, като не ще живея вече аз, Твоето създание, за себе си, но за Тебе, моя Господ и Бог, по Твоето, о премилостиви Боже, добросърдечие, да се удостоя да видя Тебе, моя Създател и Спасител, увенчан със слава и чест, за претърпяната от Тебе кръстна смърт, в светлината на Твоята недостъпна слава, дето, с Твоя безначален Отец и с пресветия, благ, животворящ и единосъщен Твой Дух царуваш преди вековете, сега и винаги, и во веки веков.

Амин!