На Велики вторник Ви представяме новата книга на д-р Румяна Лечева „В името на Иисус“

На Велики вторник имаме удоволствието да Ви представим, уважаеми читатели, най-новата книга на нашата сътрудничка Румяна Лечева, която е кореспондент на БТА в Стара Загора. Този ден от Страстната седмица е отреден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните и нисшите духом. В този смисъл книгата „В името на Иисус“ е подходящо и полезно четиво. Тя е събрала историите на социалната мисия на християнските вероизповедания по време на Третата българска държава. Внушителното издание от 525 страници е опит за първото изследване в българската историография. В него се прави сравнителен план на социалната мисия на трите християнски деноминации – източноправославни, католици и протестанти през периода 1879 – 1949 г. До този момент има подобни проучвания за нашата страна само за две от тях – на Българската православна църква и на Католическата църква. Информация за социалните дейности на евангелските деноминации има в отделни изследвания.

Настоящата книга е резултат от седемгодишна изследователска и проучвателна работа в различни централни и областни архивохранилища, изчитане на теченията на различни вестници и списания, някои от които много редки, като оставим настрана запознаването с наличната литература, имаща едно или друго отношение към изследваната тема, което се разбира от само себе си.

Началната глава е посветена на общите постановки, свързани с религиозните измерения на обществените проблеми, социалната мисия и мисионерството, отношението църква-държава изобщо и в социалната област-конкретно.

След това е направено подробно описание и анализ на социалните инициативи и дейности на Българската православна църква през разглеждания период- благотворителни и образователни институции, различни организации на духовници и миряни, публикации, биографични данни на видни църковни водачи.

По-нататък е предложен анализ на социалната доктрина и дейност на Католическата църква- от папските енциклики на социални теми, през дейностите на различните католически ордени в българските земи, до техните образователни, благотворителни и помощни институции.

В следващата глава се разглеждат социалните доктрини и дейности на протестантските деноминации- от появата им в българските земи до 40-те години на ХХ век – издателска дейност, образователни институции, социални проекти, благотворителни фондове и пр.

В заключението се подчертава, че и трите основни християнски вероизповедания са в определена степен зависими от държавата, Българската православна църква в най-голяма степен, а останалите в по-малка. Отношенията между тях често са определяни от променящите се политически интереси.

На 19 октомври 2017 г. кореспондентът на Българска телеграфна агенция (БТА) в Стара Загора Румяна Лечева беше избрана за доктор по история в Нов български университет (НБУ).  Тя успешно защити  дисертация на тема „Социалната мисия и социалните практики на християнските вероизповедания през периода 1879 – 1949 г.“ с научен ръководител проф. Румен Генов в Департамент „История“.  Научно жури на дисертацията са доц. Веселин Методиев от НБУ,  проф. Иван Еленков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Момчил Методиев, ръководител на Департамент „История“ в НБУ и главен  редактор на списание „Християнство и култура“ и доц. Михаил Груев, директор на Държавна агенция „Архиви“.

Книгата е издадена в издателство „Комунитас“.

Д-р Румяна Лечева е автор на сценарии на документалните филми „Александрийската библиотека (2002), “Детска мечта за Италия“ (2004), „Френски спомени“(2006) и „Мина, тя мина“ (2012). През 2013 г. издава документалния разказ „Истинската история на Христина Морфова“.

Долап БГ“ се присъединява към д-р Румяна Лечева в призива й и през тази Страстна седмица да си припомним Христовите послания, да бъдем добри, милостиви и състрадателни. Дано с Божията помощ те станат неизменна част от земния ни път, а не само по празниците.

Росица Ранчева