Над 70 точки влизат в дневния ред на априлското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 70 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното априлско заседание, което ще се проведе на 29 април от 9,00 часа в зала „П.Р.Славейков“. Това стана ясно по време на проведената днес традиционна пресконференция на председателя на местния парламент Мария Динева.

Тя посочи, че по време на 21-то заседание ще бъдат гласувани на първо четене проектът за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, новосъздадената Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора. На второ четене ще бъдат разгледани и гласувани изменения  в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора.

Съветниците ще гласуват Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2021 година  и  Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г.

Обсъдено ще бъде даване на съгласие Община Стара Загора да сключи Меморандум за сътрудничество с Община Пловдив, във връзка с осъществяване на сътрудничество при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на местния индустриален потенциал и възможностите за съвместно привличане на инвеститори. Старейшините ще разискват и възможността за удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

В дневния ред на местния парламент влиза и предложение за създаване на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества при Общински съвет Стара Загора.

По време на априлското заседание ще бъда определени представители на Община Стара Загора Общите събрания на „Индустриална зона Загоре“ АД и УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” .

Павлина Дудева