ВАС отхвърли решението за конфликт на интереси в проекта за нова спортна зала „Арена Стара Загора“

Върховният административен съд отмени решението на Комисията за конфликт на интереси при определяне на победителя в конкурса за идеен проект за многофункционалната спортна зала тип „Арена“ в Стара Загора.

Решение No 4880 на четвърто отделение при ВАС с председател Татяна Хинова е от 16 април 2021 г. и гласи дословно следното:

ОТМЕНЯ Решение № 30 от 14.01.2021 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка с вх. № КЗК-802/12.11.2020 г. и вместо това постановява: ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № ВХР-1879/30.10.2020 г. от консорциум „Архитектурно бюро Авангард“ ООД – Мердж Студио“ ЕООД срещу Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците по процедура от вида „Конкурс за проект“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация, кв. 334 а, гр. Стара Загора“, открита с Решение № 10-00-2953 от дата 30.12.2019 г. на възложителя.“

Така Върховният административен съд отхвърли мнението на КЗК, че в казуса има конфликт на интереси. Решението на магистратите дава зелена светлина да бъде осъществен проектът на спечелилата конкурса фирма „Атек ВД“ ЕООД.

До становището на ВАС се стигна след като със свое решение от 21 януари 2021г. КЗК установи конфликт на интереси между членове на журито и победителя в конкурса за идеен проект. Въз основа на това Община Стара Загора трябваше да прекрати процедурата, по която през лятото на 2020 година е бил определен победител в лицето на „Атек ВД“ ЕООД.

Макар и забавяне с три месеца, първоначалните намерения ще бъдат изпълнени. Ще бъде запазен предвиденият капацитет на многофункционалната спортна зала от 5 200 седящи места и предварително обявената стойност от 25 млн. лв. 14.5 млн. лв. от тях вече са осигурени от държавата.

Мащабното съоръжение ще бъде построено в новия старозагорски парк „Артилерийски“.

Dolap.bg