Четвърти пореден лейбъл EFFE за Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“

За четвърти пореден път Международният куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ (Стара Загора, България) получава лейбъл за значимост от Европейската фестивална асоциация(EFA)!

Международното жури на EFFE и EFFE Hubs, отличиха „Пиеро“ с „EFFE Label 2019-2021“ и потвърдиха принадлежността му към европейската общност от бележите фестивали. С този знак за качество се отличават фестивали, доказали ангажираността си в областта на изкуството и широката си отвореност за международна дейност.
И тази година от от 24 до 29 септември 2021 година Стара Загора ще се превърне в една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и търсения в развитието на кукления театър за възрастни.

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ е част от културната идентичност на Стара Загора, с доказана устойчивост и перспектива за развитие.

Сигурно ви е любопитно какво представлява етикетът EFFE?

Някои фестивали на FestivalFinder.eu имат етикета EFFE. Този етикет им беше присъден, след като бяха оценени от международни експерти в света на фестивалите. Тези етикетирани фестивали изпълняват минимум 7 от следните 10 стандарта за качество.

Тези фестивали са неразделна част от европейската художествена, културна и социална реалност, както и:

1. Представяне на последователна и подбрана художествена програма;

2. Подпомагат художественото развитие на участниците (някои примери за това сатворческите ателиета и уършопи, които се организират в съпътстващата програма на МКТФ „Пиеро“);

3. Предоставяне на възможности за млади иновативни артисти да създават или да бъдат представени в програмата на фестивала;

4. Свързаност на фестивала с местна общност – включва местни артисти, както и местна публика в своите проекти;

5. Спомага за увеличаване на достъпа до култура и привличане на разнообразна публика.

6. Предприемане на мерки за по-голяма устойчивост. Това може да се отнася до околната среда, икономиката, бизнес моделите и социалните въздействия;

7. Подпомагане на оформянето, насърчаването и популяризирането на междукултурни преживявания за публика и артисти;

8. Възприемане на приобщаването като основен принцип и практика;

9. Инвестиране в иновации и изграждане на капацитет;

10. Ангажиране с публиката, например чрез образователни програми.