Близо 3000 старозагорски ученици са на ДЗИ през май

Съгласно Заповедта на министъра на образованието от 28 август 2020 г. са определени датите за провеждане на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ)– сесия май-юни. Това уточни за Dolap.bg началникът на Регионалното управление на образованието Татяна Димитрова. По български език и литература (БЕЛ) е насрочен за 19 май 2021 г. , втори ДЗИ – 21 май 2021 г. Третият ДЗИ – по желание ще се проведе в периода 26-31 май т.г. Заповедта е качена на сайта на Министерство на образованието и науката.

Приключи подаването на заявленията за явяване на ДЗИ.

2295 ученици в област Стара Загора са подали заявления за явяване на първи задължителен държавен зрелостен изпит по БЕЛ. 1584 са абитуриентите, които ще се явят на втори държавен зрелостен изпит. Най-много са желаещите да се явят по английски език – 500 души, по биология – 447, по география – 202, философия – 179. По математика, немски, френски и т.н. са под 100. Единични бройки са заявени по химия и опазване на околната среда – 5 , испански – 8 и физика – 9. 710 ще положат държавен изпит за степен на професионална квалификация. 55 ученици ще се явят по желание на трети държавен зрелостен изпит. Отново най-много желаещи са да се явят на английски език -27, биология – 8 , математика – 6, физика, география, немски и история.

Посочените данни са за подалите заявления да се явят на ДЗИ. Допускането им е в срок до 18 май 2021 г.

Почти същата е картината и на национално ниво. 49 373 ученици са заявили, че ще участват на задължителния ДЗИ по БЕЛ , за който заявление са подали 36 048 ученици. От тях 2503 са избрали да се явят на ДЗИ по математика, 1086 по история, 187 по физика, 4534 по география, 140 по химия, 4782 по философия, 8529 по биология, 12 497 по английски език, 304 по руски език, 833 по немски език, 264 по испански език, 324 по френски език и 65 по италиански език. Вместо по предмет по избор 13 066 зрелостници ще се явят на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация.

1100 ученици са поискали да положат трети ДЗИ по желание. Изпитите по английски и руски език и по физика и астрономия ще бъдат на 26 май; по философия, география и икономика, биология и здравно образование – на 27 май; по математика, немски, испански, италиански и френски език – на 28 май. На 31 май ще са изпитите по история и цивилизации, химия и опазване на околната среда.

Според г-жа Димитрова вече е създадена необходимата организация за провеждане на ДЗИ, съобразно изискванията на заповедта на министъра на здравеопазването за съобразяване с ковид-мерките. В стаите ще има по 10 ученици, ще има отстояние от тях. „Това вече го правихме и миналата година, каза г-жа Димитрова. Много по-малък е броят на учениците в стаите, което ни коства повече квестори, но ще се справим!“

Създава се организация за провеждане на Национално външно оценяване (НВО) за учениците от четвърти, седми и десети клас. Резултатите от оценяването на седмокласниците ще послужат за приемането им в гимназиите.

НВО по БЕЛ за 7-ми клас е на 15 юни, математика – на 18 юни и чужд език – по желание на ученика – 17 юни.

НВО за четвърти клас са 27 и 28 май 2021 г. съответно за БЕЛ и математика. Целта е не да се извършва класация на ученици и училища, а да се види нивото на успеваемост, какви са дефицитите, за да може да се работи по пропуските.

НВО за 10-ти клас по БЕЛ е на 16 юни и по математика – на 18 юни и чужд език – по желание – на 17 юни 2021г. Има и изпит по IT – за измерване на дигиталните компетентности – от 11-15 юни по график и по желание.

Създадена е необходимата организация.

Росица Ранчева