Национален конкурс за поезия с международно участие „Академик Николай Лилиев“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ФОНДАЦИЯ “КОСМОС – ДИМИТЪР БРАЦОВ” – СТАРА ЗАГОРА
СПИСАНИЕ «ПТИЦИ В НОЩТА»,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ-2005” – СТАРА ЗАГОРА,
ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – СТАРА ЗАГОРА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДАСКАЛ ПЕТЪР ИВАНОВ – 1988“
С ПЕЧАТЕН ОРГАН – ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС“,
ИЗДАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ “КОТА” – СТАРА ЗАГОРА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” – СТ.ЗАГОРА
ОБЯВЯВАТ
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН И С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ КОНКУРС
ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 2021 г. СТАРА ЗАГОРА
Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, на свободна тема.
Всеки автор от България или от чужбина изпраща до 3 (ТРИ)
поетични произведения, написани на кирилица, шрифт Times New Roman,
размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf
на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg
в срок от 12 април 2021 г. до 24.00 ч. на 16 май 2021 година
Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие Относно: „За конкурса“ и ДВА прикачени файла – единият – с трите стихотворения заедно, а другият – с личните данни на участника (трите имена, възраст, точен адрес, телефон), за да бъдете идентифицирани при крайното класиране. В първия прикачен файл трябва да присъстват единствено стихотворенията на участника. Не вписвайте личните си данни в този файл!
Журито оценява стихотворенията анонимно!
На всяка творба се зачислява номер на пристигането (входящ номер).
Допълнителни изисквания: Участващите творби трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат и не се приемат стихотворения, участвали в предишни издания на конкурса!
Ограничение за дължината на едно стихотворение – до 30 (тридесет) реда.
Творбите, които не отговарят на условията, не се допускат до участие.
В конкурса не могат да участват със свои творби:
• членовете на конкурсното жури;
• носителите на награди от предишните седем поетични конкурси;
• участниците в организацията, провеждането и отчитането на конкурса.
Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите стихотворения! С изпращането на своите стихотворения всеки участник се съгласява
да предостави на списание „Птици в нощта“ и вестник „Литературен глас“,
както и на сайтовете literaturenglas.com и fondaciakosmosdb.com
правата за публикация на авторовите творба.
Ще бъдат присъдени следните награди:
Първа награда – 500 лв., Втора награда – 400 лв., Трета награда – 300 лв.
Четвърта награда – 200 лева и Пета награда – 100 лв.
Всички получават и Почетна грамота и презентация
на страниците на в. „Литературен глас“, сп. „Птици в нощта“ и на двата сайта.
Наградите ще бъдат връчени на 26 май 2021 г. (сряда) от 18 ч. в Конферентната зала
на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.
Лауреатите (отличените автори) автори поемат пътните си разноски.