От днес е в сила новото разхлабване на ковид мерките

Седмицата започва с ново разхлабване на мерките у нас.

Вече се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения и на закрито. Те трябва да работят при използване на не повече от 50% от капацитета си и с ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа.

Допуска се и провеждането на културни и развлекателни мероприятия. Врати отварят кината, театрите, музеите, галериите и библиотеките. Могат да се организират фестивали, циркови представления, сценични прояви, концерти и занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство. При тях също е в сила изискване за ползване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Задължително е и носенето на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

Възобновява се присъственият учебен процес за: – учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование; – учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; – учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището; – учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:

От 12 до 23 април присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас.

От 26 до 29 април присъствено ще се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

В петък / 16 април/ отварят и моловете, ще работят обектите, разположени в търговските центрове. Тогава ще се разрешат и посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им.

А в края на месеца /29 април/ отварят дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове. Те също ще работят на не повече от 50% от капацитета им. Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.

Във висшите училища се допуска провеждането на практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти. Възобновяват се семестриалните изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна среда. Ще се провеждат и държавни изпити и защити на дипломни работи. Със същата заповед здравният министър нарежда собствениците на търговски обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.