Нови дати за ученическите олимпиади

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев утвърди датите за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които бяха отложени през март и април поради въведените противоепидемични мерки в страната.

Националният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ ще се проведе на 15 май 2021 г. По български език и литература ще бъде на 6 юни, по английски и испански език – на 5 юни, а по немски език – на 9 май. Олимпиадата по математика за седмокласниците и осмокласниците ще бъдe на 15 май, а за учениците от IX до XI клас – на 15 и 16 май.

Националният кръг по информационни технологии и по гражданско образование ще се състои на 8 май. По лингвистика е насрочен за 12 май, по философия – за 5 юни, по история и цивилизации – за 12 юни, по география и икономика – за 13 юни. Теоретичният кръг по физика ще бъде на 9 май, а експерименталният – на 5 юни. Олимпиадите по астрономия и по биология и здравно образование ще бъдат на 6 юни, а по техническо чертане – на 13 май.

Учениците от V до XII клас ще могат да се явят на състезанието „Европейско кенгуру“ на 29 май. Пролетните математически състезания за IV клас ще бъдат на 8 май, а за учениците от VII до XII клас – на 9 май. Състезанията по информатика ще са на 7 и 8 май, а по компютърни мрежи – на 12 юни.Т

Тестовите задачи на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учениците от гимназиален етап са предвидени за 8 май.

Областният кръг на националния конкурс „Бог е любов“, както и общинският кръг на националното състезание по безопасност на движението по пътищата ще се проведат до 8 май. Областният кръг на състезанието за безопасност на движението по пътищата е насрочено за 15 май. Националният кръг на ученическите олимпиади и състезания ще се провежда на територията на съответния регион (област). Изключение правят състезанията от Националния спортен календар на МОН, от Националния календар за изяви по интереси, националните състезания по професии и по безопасност на движението по пътищата, които ще се организират в определен център предвид по- малкия брой участници и спецификата на състезанията.

Министерският съвет прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно. С Програмата за 2021 г. се предвижда общо 1401 ученици от държавни, общински и частни училища да спечелят призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата.

Dolap.bg