Седмицата на гората започна

От 5 април 2021 г. започна честването на Седмица на гората. Тази година тя ще се проведе под мотото „Гората е здраве!“.

Седмицата на гората се отбелязва у нас всяка първа пълна седмица на месец април още от 1925 г. Тогава е въведен осмият за България Закон за горите.

През всичките тези години, дните от празника са посветени на масови залесявания, в които се включват хиляди хора от цялата страна.

Горите са белите дробове на планетата Земя. Те осигуряват голяма част от питейната вода. Изворите на много реки и потоци са именно в горите. Дърветата филтрират водите и ни осигуряват чиста питейна вода, която е в основата на живота. Те правят градовете ни по-устойчиви като естествено охлаждат въздуха и премахват замърсителите.

Горите пазят здравето ни, като ни предоставят места за отдих. Те се справят с деградацията на Земята и се противопоставят на загубата на биологично разнообразие, като осигуряват местообитание на растенията и животните.

Горите абсорбират около 2 милиарда тона въглероден диоксит всяка година в световен мащаб. Но когато дърветата се изсичат, те отделят този въглероден диоксит обратно в атмосферата. Обезлесяването всъщност е втората водеща причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива. Изгарянето на дървесина представлява почти 20% от всички емисии на парникови газове -повече от емисиите емитирани от целия транспортен сектор в света.

Устойчивото управление на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата с климатичните промени и загубата на биоразнообразие. От тях зависи и състоянието на настоящите и бъдещите поколения. Загубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания на животинския и растителен свят.

Dolap.bg