5 април е Международен ден на съвестта

Една от ценностите на ООН е създаване на условия за стабилност, благополучие и мирни приятелски отношения, основани на зачитане на правата и основните свободи на човека, без значение от раса, пол, език и религия. Затова на 25 юли 2019 г. Общото събрание приема Резолюция и обявява 5 април за Международен ден на съвестта.

Фалшивите новини са едно от най-големите предизвикателства, пред които се изправят световните организации, поддържащи международното разбирателство и зачитането на основните човешки права. Мистификацията е успешен способ за започване на военни конфликти, нагнетяване на омраза към определена социална група или умишлена дезинформация на oбществото. Затова всекидневно ООН и други международни структури се борят с пропагандата, служейки си с различни инициативи и проекти.

Култура на мира

ООН се превърна в стълб на защитата на правата на човека и поддържане на световния мир. В преамбюла на Всеобщата декларация за правата на човека се посочва, че „незачитането и неуважаването на човешките права води до варварски действия, възмущаващи човешката съвест. Появата на свят, в който човешките същества ще се радват на свобода на словото и вярванията, бива обявен за най-висша цел на обикновените хора”.

Произход на концепцията за Култура на мира

Концепцията за Култура на мира възниква по време на Международния конгрес за мира в съзнанието на хората, организиран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в Кот д’Ивоар през юли 1989 г. Оттогава поддържането на мира се превръща в основна дейност на Международната общност.

Задачата на Декларацията и програмата за действие изисква образователни, културни, социални и граждански действия, чрез които всеки човек има какво да научи и какво да сподели. Разбирателството е пътят, по който конфликтите и насилието се превръщат в глобално сътрудничество.

Културата на мира е набор от ценности, нагласи, традиции и начин на поведение, които уважават правата на човека, отхвърлят насилието във всичките му форми, зачитат равните права на мъжете и жените и свободата на изразяване. Мирът се превърна в крепител на принципите на демокрацията, справедливостта, толерантността, солидарността, плурализма и приемането на различията между нациите, етническите, религиозните, културни разбирания на всяка отделна група от хора.

ООН и Култура на мира

ЮНЕСКО и инициативата „Алианс на цивилизациите” (UNAOC) заемат важна роля в насърчаването на междукултурния диалог. Те организират и реализират редица проекти в областта на младежта, образованието, медиите и миграцията, в сътрудничество с правителства, международни организации, фондации и медии.

 

„Съвестта е напътствието на душата, дайте ни мъдрост, за да различим истината от лъжата… Следвайте призванието на съвестта, помагайте на другите и на себе си“ се пее в песента, посветена на Международния ден на съвестта.