Близо 600 кандидати за бъдещи лекари се пробваха на предварителен на изпит в Тракийски университет

Днес 03. 04. 2021 г. в Тракийски университет се състоя предварителен онлайн кандидат-студентски изпит по химия. Проведоха се също тестове по биология, математика, география и общотехническа подготовка.

Близо 600 кандидати за бъдещи лекари заявиха желание да проверят своите знания по химия, за да получат възможността да бъдат сред студентите по медицина на Тракийския университет през есента на 2021 г.

Поради големия интерес към изпита по химия той се проведе в три различни часови интервала. За първия от тях в присъствието на заместник-ректорите по учебната и научна дейност доц. Нели Грозева и проф. Мирослав Карабалиев бе изтеглен изпитен вариант № 3 от кандидат-студент от град Козлодуй. За втория – изтегленият вариант бе № 2, а за третият – № 4, съответно от кандидат-студенти от София и Хасково. Кандидатите за бъдещи медици разполагаха с два часа за решаване на изпитните въпроси.

На теста по биология, който предоставя възможност вход в редица специалности в Тракийския университет се явиха 50 кандидат-студента. За него изтегления вариант бе № 3, по математика бе изтеглен вариант № 1, а за география и общотехническа подготовка съответно варианти № 2 и № 4 от кандидат-студенти съответно от Ямбол, Казанлък и отново от Ямбол.

Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха близо 60 квестори от всички структурни звена на университета.

Dolap.bg