Предстои уебинар на тема „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в райони с интензивен въгледобив“

На 30 март 2021 г. от 14:00 часа Институтът за устойчив преход и развитие организира уебинар на тема „Диверсификация на икономиката и преход към устойчиво развитие в райони с интензивен въгледобив“. В рамките на предвидената програма, представители на местната и националната власт в България и Германия, синдикати и работодатели, академия, бизнес и инвеститори, анализатори ще дискутират в следните направления:

•                     Преходът към устойчиво развитие в стратегическата рамка на държавната политика – споделени опит и добри практики в Германия и България

•                     Регионалните перспективи и предизвикателства на зеления преход

•                     Бизнесът говори – проекти и бизнес модели за диверсификация на енергийните източници

•                     Социален капитал, трудов пазар и зелена икономика

•                     Иновации и трансфер на технологии за устойчив растеж

За повече информация: iupr@trakia-uni.bg

Може да гледате срещата на живо от 14 часа във фейсбук – страницата на Тракийски университет – Стара Загора ( https://www.facebook.com/Trakia.uni.St.Zagora ).

Надя Лилова

Гл. експерт „Връзки с обществеността“