ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора:“Аз гарантирам щастливо детство“!

Навръх Благовещение ( 25.03.2021г.) Държавна агенция за закрила на детето проведе онлайн церемония по обявяване на резултатите от конкурса под надслов „Аз гарантирам щастливо детство“. В категория „Значима иновация“ почетният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ беше присъден на Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора.

През месец октомври 2020г. ОУ „Кирил Христов“ участва в обявения конкурс на Държавна агенция за закрила на детето „Аз гарантирам щастливо детство“, обясни директорът на училището Господин Балъкчиев.- Статутът изискваше да отговаряме на много стриктни условия и критерии, удостоверени чрез презентация и снимков материал. Една от главните цели е училището да стимулира и осигури високо качество на образование и по-добра учебна среда. Представихме различните модели на иновации и добри практики, които прилагаме и надграждаме ежегодно“.

Директорът коментира, че постигнатите добри резултати и споделени практики са допринесли ОУ „Кирил Христов“ да се изгради като образователна структура, ползваща активно иновативни образователни модели обогатени с дигитална среда. Основна училищна политика и приоритет за издигане на образователното ниво е модернизиране на базата за обучение и възпитание на учениците. Познавайки добре интересите и нуждите им е направено изключително много за подобряване на материално-техническата база. Всички кабинети и класни стаи са обзаведени с нови компютри и печатащи устройства. В коридорните пространства са обособени кътове за отдих на учениците през свободното време. Чрез изнесени монитори те се запознават с актуална информация и съобщения.

В периода на пандемията и извънредната епидемиологичната обстановка, ОУ ,,Кирил Христов“ първото в област Стара Загора изгради система за входопропусквателен режим със специални термо-панели и камери, отчитащи температурата на всички влизащи в сградата. Така се изгради модел за качествено и ефективно ученето по време на криза. Обучението в ОРЕС е част от инициативата ,,Образование за всяко дете“, защото всеки ученик има право на достъп до качествено образование и щастлив живот.

Добрата организация на обучение и възпитание в училището създава интерес от страна на родителите към едно от най-желаните учебни заведения в града. Записаните ученици в първи клас през настоящата учебна година са от подготвителните групи на 17 детски градини.

Изграждайки модерна и иновативна образователна среда, залагаща на качественото образование и на съвременните дигитални технологии, успяхме да изградим училище, което учениците посещават с желание и интерес и участват в много и различни инициативи, каза г-н Балъкчиев. – Разбира се зад всичко това стои всеотдайния труд и отговорност на педагогическите специалисти и педагогическия съветник Георги Павлов, на които благодаря“.

Росица Ранчева