В СУ „Иван Вазов“ отбелязват Деня на търпението

Днес християнския свят празнува Благовещение. Нека Благата вест достигне до всеки дом и дари всеки човек със светлина. Малцина обаче знаят, че на 25 март се отбелязва и Денят на търпението.

В СУ „Иван Вазов“, Стара Загора този ден е провежда чрез специално изготвена презентация, разпространена по електронен път, съобщи пред Dolap.bg директорът Динко Цвятков. – Дистанционното обучение не позволява близък контакт, но децата под наставничеството на учителите си, изработиха свои проекти, свързани с Деня на търпението. Предизвикателството е отправено към всички ученици от 1-ви до 12-ти клас да реагират на презентацията чрез рисунка, стихотворение, разказ, есе, пример от живота. Важно е да разкажат по какъв начин те разбират търпението. Към какво трябва да сме търпеливи и към какво – не. На тяхното внимание са представени въпроси, върху които могат да разсъждават и да защитят тезите си. И те го правят много успешно и атрактивно.

За мене търпението и смирението са в основата на успеха. Трябва да бъдеш търпелив към постигането на поставената цел“, каза г-н Цвятков.

Проявата се организира от училищния психолог Венета Пейкова, Мария Манушкина – учител по Български език и литература, Милена Палазова- учител по Английски език.

Инициативата е част от проекта „Насилие! Не – благодаря!“ по Еразъм+. Тя също е част от целогодишните прояви, посветени на 180-годишнината от основаването на училището през 1841г.

Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си. Да си силен и устойчив.

Търпението е добродетел и е оценявано като най-ценното съкровище.

Търпението не е неволя. То е качество на разумния човек. Само разумният човек търпи. Когато човек придобие търпение, всичките му работи се оправят. Търпението е основа на живота. Няма ли търпение, човек не може да свърши никаква работа. Търпението е най-великото качество, най-благородната черта в човешкия характер. Търпение значи да издържите на всички противоречия и да изслушвате всички.

Търпението е съвкупност от добродетелите самоконтрол, смирение, толерантност и щедрост, милост, надежда, вяра и любов.

Платон е казал:“В основата на всяка мъдрост е търпението“.

ПРИКАЗКА ЗА ТЪРПЕНИЕТО

Разправяха ми една приказка за две слугини на двама князе. Трябвало и двете да занесат някъде по една кошница, тежка двадесет килограма. Едната от тях носи кошницата и се разговаря спокойно с другарката си, а от време на време запява някоя песен. Другата я запитва:

-Защо си толкова весела? Не ти ли тежи кошницата, че отгоре на това можеш и да пееш?.

-Не ми тежи.

-Как тъй?

-В кошницата аз нося едно особено цвете.

-Дай и на мен от това цвете. Как се казва то?

-Търпение.

Учителят Петър Дънов

Росица Ранчева