Великденски конкурс обяви Светият Синод

Пo решение на Св. Синод на БПЦ-БП Синодалният Културно-просветен отдел обявява         НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” – 2021

в категориите изобразително изкуство, литература (поезия и проза) и фотография

В конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Краен срок за изпращане на конкурсни творби 10.04. 2021 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Адрес за изпращане на конкурсните творби:Културно-просветен отдел; Св. Синод – БПЦ-БП – За Националния конкурс „Възкресение Христово“

Културно- просветен отдел

ул. „Оборище“№4

гр. София 1000

България

Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg (само за литературните творби)

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

B десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:

– Заглавие на творбата;

– Трите имена на автора;

– Възраст, група / клас;

– Град / село, област, училище / ОДК / енорийско училище / клуб;

– Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния Статут се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории.

Имената на наградените участници с протокола на журито от съответния раздел ще бъдат качени на 28 .04.2021г. На Официалния сайт на Св. синод на БПЦ, раздел „Новини“ https://bg-patriarshia.bg/news .

В случай, че епидемичната обстановка в страната позволява, награждаването на участниците в Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” ще бъде на 23.05.2021 г. (4 Неделя след Пасха – на Разслабления) в столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост) след приключването на св. Литургия. След награждаването се предвижда откриване на изложба с наградените творби в храм „Св. св. Кирил и Методий“. В случай на забрана за провеждане на организирани събития в страната, наградите ще бъдат изпратени до наградените участници по куриер, като те ще бъдат своевременно уведомени.

Статутът на Конкурса предвижда, след изтичане на изложбата на Конкурса, творби от раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.

Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници във Великденския конкурс на светата ни църква!

Статута на Националния конкурс може да прочетете тук – https://bg-patriarshia.bg/orthodox-thought/710