Национален конкурс за авторска приказка – покана за участие

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДИНА-1860“

КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ“

ВЕСТНИК „TEENS PAPER

 

 ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА

АВТОРСКА ПРИКАЗКА`2021

 Тема: „ПРИКАЗКА ЗА СЛЪНЦЕТО И НАДЕЖДАТА“

 РЕГЛАМЕНТ

 І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса:

 1. Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.
 2. 2. Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, написана в проза.
 3. Авторите да са действителни носители на авторските права.
 4. 4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон,

e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.

 1. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес:

prikazka_konkurs2021@abv.bg, не по-късно от 29 април 2021 г.

 1. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
 2. Всяка година журито определя различна тема за конкурса.ІІІ. Награди
 1. Победителите в конкурса ще бъдат обявени онлайн на 31.05.2021г. /понеделник/ на сайта на Народно читалище „Родина“ – www.rodina1860.bg и на фейсбук страницата на читалището – Читалище Родина . Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.
 2. Журито излъчва петте най-добри приказки /първо, второ, трето място и специални награди/, които ще бъдат отпечатани в спeциално книжно издание, а авторите ще получат диплом, по 10 /десет/ броя от изданието и материални награди.
 3. С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.
 4. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и представяне на конкурса.
 5. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

За информация:

Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”

тел: 042/ 626 900; 0887 651129

и-мейл: rodina1860@abv.bg

Клуб „Млад писател”

тел: 0899425503