Родители четат приказки в старозагорска детска градина

Старозагорската детска градина №3 „Ян Бибиян“ е единствената  в града, която участва в проект на Министерството на науката и образованието за прилагане на Педагогическа практика „Утринна приказка“.

Вече втора учебна година проектът се реализира в първите възрастови групи. Моделът  „Утринна приказка“ дава възможност за пълноценна адаптация на децата   с активното участие на учителите и представителите на семейната общност.

Всеки ден в 9 часа един родител представя приказка пред децата от първа или втора група. В рамките на 5 минути децата се чувстват специални, благодарение на присъствието на свой близък.

Във вторите възрастови групи продължава прилагането на ПП „Утринна приказка“ като целеполагащ модел за работа на учителя с децата. Добре подбраната приказка е основа за прехода към планираните за деня педагогически форми. Ролята на родителя е да подпомогне предстоящите дейности чрез предварително запознаване на детето с конкретната приказка. Потопени в приказния свят децата с лекота овладяват умения и компетентности по различните образователни направления, като се създават възможности за изразяване на личностната им позиция и се предоставя избор за участие в различни дейности.

При реализацията на проекта  „Утринна приказка“ се дава възможност, през второто полугодие на учебната година, в четенето да се включат обществено значими и популярни личности. От  детската градина са отправили покани към представители на Община Стара Загора и Регионално управление на образованието да прочетат любима детска приказка.

През учебната 2020-2021 година, заради извънредната епидемиологична обстановка в страната, четенето се провежда онлайн.