Над 10 000 жители на ромския квартал „Лозенец“ са на воден режим

Над 10 000 жители на третия по големина в страната след „Факултета“ в София и „Столипиново“ в Пловдив ромски квартал „Лозенец“ в Стара Загора, са на ежедневен воден режим. Питейна вода имат по един час сутрин и вечер. Това съобщи на 15 март 2021 г. на брифинг Ганчо Иванов, управител на СНЦ „Свят без граници“ – Стара Загора. Констатацията е направена при изпълнение на Проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Основната му цел е чрез застъпническа кампания в трите общини да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

В рамките на проекта в Стара Загора е проведена конференция „Граждански инициативи за промяна на местните политики”. На форума е представен Доклад за положението на нуждаещите се от достойно жилище в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Той е изготвен на база информация получена от трите общински администрации, анкетиране на живущите в кварталите с концентрация на бедност и проучване на добри европейски и международни практики.

Сред анкетираните се наблюдават някои от типичните жилищни проблеми за хората с ниски доходи. В голямата си част жилищата са: нискокачествени, с лоши битови условия, които са пренаселени. В едно жилище обитават по няколко поколения и никой няма свое лично пространство.

В трите общини инициирахме 6 местни граждански инициативи (МГИ) – по 2 в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. От своя страна те инициираха подписки с предложения, които внесоха в съответните общини, съобщи Диана Димитрова – управител на Обществен дарителски форд – Стара Загора. – В общините Пловдив и Марица предложенията са за ремонт на съществуващите и изграждане на нови социални жилища, урегулиране на нови общински и държавни терени за строителство и изграждане на прилежащата инфраструктура.

Внесените предложения на МГИ в община Стара Загора са: В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината. С цел разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за: Урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал Лозенец, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи ; Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ; Поддръжка на съществуващата инфраструктура в кв. Лозенец.

По време на работата на инициативните групи бяха идентифицирани няколко конкретни проблема и направени предложения за подобряване условията на живота в кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора, които бяха предоставени за разглеждане пред администрацията на общината“.

Проблемите и предложенията за подобряване условията на живот в кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора визират необходим ремонт и преасфалтиране на основни улици, по които се осъществява комуникацията на територията на квартала; Подобряване качеството на водата и търсене на решение за справяне с водния режим в квартала; Да се обезопаси спирателен кран на ВиК, който се намира над уличното платно на ул. „Знание” и пресечката с ул. „Богдан”, и е предпоставка за ПТП; Да се обособят повече площадки за сметосъбиране в кв. „Лозенец” и да се осигури по-редовно извозване на битовите отпадъци от тях; Да се ремонтира бетонната ограда на СУ „Хр. Смирненски”, която е компрометирана и пада откъм северната страна (ул. „Знание”) и която е заплаха за живота на жителите и учениците; С оглед на безопасността на живеещите в района и на учениците от СУ „Хр. Смирненски”, движението по ул. „Знание” да стане еднопосочно. На ул. „Знание” е основният вход за СУ „Хр. Смирненски”.

Организаторите на пресконференцията съобщиха за проведена среща на инициативната група с ръководството на Община Стара Загора и предприети дейности по регулиране на водния режим, обособяване на еднопосочно движение към СУ „Христо Смирненски“ и ремонтиране на бетонната ограда на същото училище, сметосъбирането и сметоизвозването. За подобряване на инфраструктурата ще се търси европейско или държавно финансиране.

Преди 3-4 години с Решение на Общински съвет Стара Загора бяха определени над 260 парцела средно от по 500 кв.м. на преференциални цени след търг на стойност 4000- 6 000 лв. Само един жител на „Лозенец“ се е възползвал, закупил си е имот и си е построил къща. Ганчо Иванов сподели, че има много желаещи да сторят същото, при това с възможности, но ги спира фактът че в местността „Зайчева поляна“ няма никаква инфраструктура – път, ток и вода. След събарянето на незаконните сгради в квартала и предлагане на жилища в напълно реновираната Метрология, където има 64 различни апартаменти, социално слабите отказват да се настанят, защото не им отърва. Те нямат достатъчно средства да си плащат наема, отоплението с климатици струва скъпо, отделно трябва да се плаща вода и ток, да се спазва ред и порядък, както и обявен вечерен час след 22 ч. Сега голяма част от потърпевшите се настаняват при нисък наем в новозакупените жилища от техни близки, които са на работа в чужбина с условие да ги пазят до завръщането им.

Росица Ранчева