Утре в Стара Загора се открива първата в България Ветеринарна болница

 

„От 1-ви март 2021 г. започва денонощна работа първата в България ветеринарна болница. Тя се открива на база на съществуващите ветеринарномедицински клиники на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет Стара Загора. Ще има ново управително тяло – Управителен съвет и управител. Тук ще се извършват и специализациите на ветеринарните лекари, както в хуманната медицина, нещо, което досега никъде не е правено.

Структурата и Правилникът за устройство и дейността на Университетската ветеринарна болница е приет на 24 февруари 2021 г.“. Това съобщи за Dolap.bg ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков.

Идеята за създаване на Ветеринарна болница се оформя с приемане на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност преди една година. През месец май 2020 г. Парламентът приема и промени в Закона за висшето образование. В него фигурира възможност за създаване на университетска ветеринарна болница с клиники. От тогава започва подготовка за разкриването й. Това е първата по рода си ветеринарна болница в тази част на Европа. Тя ще бъде с клиники, обхващащи всички заболявания по животните, включително заразно-паразитни. Ще се приемат абсолютно всички видове животни, включително и диви и животни от зоопарковете. Ще има изключително висока експертиза с лаборатория, TV-ветеринарна медицина, мобилно обслужване, мобилна амбулатория с лабораторни комплекси. В болницата ще се извършва лечебна дейност на най-високо ниво.

Болницата ще работи 24 часа в денонощието, 365 денонощия в годината. Ще има спешен кабинет и ще обслужва пациенти от цялата страна.

Всичко,което сме замислили е с цел да се подобри подготовката на студентите по ветеринарна медицина, обясни доц. д-р Добри Ярков. – С повишаване на пациентопотока към болницата, нашите студенти ще имат много по-голяма възможност да участват в прегледите и в лечебните манипулации. Така те ще завършват университета много по-добре подготвени практически. Т.е. целта ни не е бизнес, а обучението на студентите“.

Досега в клиниките е използван капацитета на над 100 – те преподаватели, които са едни от най-добрите в България. Освен тях предстои назначаване 10 нови лекари, които ще поемат дежурствата и спешната помощ.

Осигурен е необходимият финансов ресурс. Предстои да се подобри инфраструктурата и условията в чакалнята на клиентите. Ще се създаде по-добра организация на целия лечебен процес.

По отношение на заплащането на услугите, според ректора, досегашните клиники са поддържали най-ниски цени във ветеринарната практика, но за сметка на това се дават най-компетентните решения.

Церемонията по откриването на болницата ще стане допълнително, след подобряване на инфраструктурата и при пълна готовност.

Преди няколко дни на церемония в столицата Ветеринарномедицинският факултет и факултетът по животновъдство получиха призове за еднолични първенци от комплексната класация в националната рейтингова система в България.

„ За Тракийския университет това е висока чест, а за мене – привилегия да кажа няколко думи като ректор и за университета и за нашата бъдеща работа, коментира доц. д-р Добри Ярков. – Не всички ректори получиха такива призове. Ние сме от малкото висши учебни заведения с приз за първо място в професионалните направления „Животновъдство“ и „Ветеринарна медицина“. Но това не ни успокоява. Ние продължаваме с откриването на болницата, с въвеждането на нови дисциплини като агротроника, т.е. ще обучаваме хора, които ще се занимават с дигиталните системи за управление на процесите в животновъдството. Втори и трети места имаме и в няколко други професионални направления. Във всички професионални направления на Тракийски университет стоим на добри позиции“.

Росица Ранчева