Султански ферман отпреди 163 г. за изграждане на църква в с. Виден съхранява Държавен архив Стара Загора

На проведената на 26 февруари 2021 г. пресконференция, директорът на Държавен архив Стара Загора Галентин Караславов показа откритите през миналата година два най-стари съхранявани в архива документа – Султански ферман и заповед за изграждането на православна църква в село Гейкли, днешно Виден, община Павел баня. Документите са датирани от 1858 – 1859 година. Написани са върху венецианска хартия с вградени водни знаци – двуглав орел и полумесец. Документите са оригинали, написани ръкописно на османо-турски език с черно мастило, различни почерци. Под фермана (султански декрет) стои подписът на султан Алдул Меджит. Разчетени и преведени са в Софийския държавен архив.

Галентин Карасловов съобщи, че работейки с документацията на църковното настоятелство на село Виден, Калина Маджарова открива двата документа, които се оказват с 10 години по-стари от най-старите в Архива.

Фермана

Султански декрет (Ферман) на султан Абдул Меджид, разрешаващ на християнското население на с. Гейкли (днешно Виден, общ. Павел баня, Старозагорска област) обновяването на черква с името „Св. Атанасий“. Уведомяват се управителят на провинция Румелия, окръжния управител, съдията и зам.съдията, членовете на областния съвет на околия Казанлък, че населението на Гейкли, поданици на Османската държава, спадащи към православната вяра и към Константинополската патриаршия, моли за разрешение да възобнови черквата си.

След като Височайшият султански съвет е уведомен по въпроса със служебно писмо от страна на Патриаршията, се позволява на християните от споменатото село да възобновят и изградят отново своята черква с името „Св. Атанасий“ върху държавна земя.

Сградата трябва да има следните размери: дължина 23.8 м.; ширина -17 м.; височина – 13.6 м. и да се намира в християнската част на селото.

Никой не трябва да изисква от населението на селото пари под формата на извънредни данъци и такси за изграждане на черквата.

6-15 март 1859 г. „

На гърба на документа има допълнително вписване:“За негово превъзходителство пашата на Фелибе (Пловдив) и за първенеца на Казанлък, за мюфтията и др.“

В едно бяло поле свещеник Георги Трополов на 19.02.1943 г. е пресмятал колко годишни са документите, които наистина са архивна и историческа рядкост.

Като изключително трудна, в пандемична обстановка, определи изминалата година директорът Караславов. Въпреки това той отчете, че са били изпълнени всички заложени по план задачи. Направени са 43 основни контролни проверки и са издадени 130 предписания за ползване на фондообразувателите. Комплектовани са нови фондове и допълнителни постъпления. Приет е личният фонд на литераторката Мария Бончева и допълнителния фонд на композитора-диригент Веселин Ненов. Обработен е окончателно фондът на диригентската Росица Баталова с над 2000 снимки, дигитализиран е целият научно-стравочен апарат и т.н.

И тази година Държавен архив Стара Загора ще участва през м. септември в Нощта на изкуствата. Този път с изложба, посветена на старозагорското артистично семейство Рене и Стоян Йорданови.

Росица Ранчева