В Париж обявиха VІ международен конкурс „Никола Манев“ за детска рисунка на тема „Баба Марта“

За шеста поредна година асоциация«Български език–език европейски» в Париж организира Шести международен конкурс за рисунка за деца от всички националности на възраст от 6 до 18 години, живеещи извън България.

Целите на конкурса са да се запознаят децата от различни страни по света с традиционния български празник «Баба Марта» и със символиката на мартениците. Да им се предадат високо хуманните и универсални ценности на тази традиция. Да се създадат връзки между културите и да се отбележи първа пролет,

Темата на конкурса е:«Баба Марта». Конкурсът се кръщава на големия български художник и председател на журито на първите пет издания, Никола Манев, в негова памет. Сред партньорите на конкурса е и Фондация «Никола Манев», учредена в община Чирпан.

Всяка рисунка следва да бъде оригинална авторска творба, представена в откритата електронна галерия за целта, след саморегистрация на Училището.бг/paris. На лицето на изображението следва да са четливо изписани имената и възрастта на детето.Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др. Всеки участник може да представи само една рисунка.

Крайният срок на изпращане на рисунките е 8 март 2021г.вкл. Саморегистрацията съдържа следните данни:имената на детето;точният му пощенски адрес;възрастовата му категория;координатите на българското училище, което посещава, ако има такова;адрес за електронна поща и телефон за контакт.

Организаторите не носят отговорност в случай на невъзможност да се качат рисунките в галерията,на несъответствие с оригинала или с данните от саморегистрацията.

Официално жури в състав: Рада Цанкова и Стефан Николаев, български художници в Париж, Десислава Бинева, директор на Българския културен институт в Париж и Лиляна Йорданова, художник-приложник и председател на Родителския съвет на Първа българска гимназия в Париж, ще класира участниците.Зареждането на рисунките ще приключи на 8 март, след което всеки ще може да разглежда галерията и да гласува за наградата на публиката до 15 март. Резултатите ще бъдат обявени официално на първа пролет, в събота 20 март 2021г. Те ще бъдат съобщени на лауреатите по електронна поща, както и на сайтове, платформи и социални мрежи на асоциация «Български език език европейски». Предметните награди ще бъдат изпратени по пощата, а грамотите за участие по електронна поща.

Определят се три възрастови категории:Първа категория: от 6 до10 год.;Втора категория:от 11 до14 год.;Трета категория: от15 до18 год. Ще бъдат връчени предметни награди по категории, както и една обща награда на публиката. Наградният фонд се осигурява от «Български език език европейски» и партньорите на конкурса: Български културен институт в Париж и Държавна агенция за българите в чужбина.

Участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението им в рамките на настоящия конкурс(медии, статии, албуми и др.), както и за промоция на конкурса през следващите години. В то

Децата, които живеят в България, могат само да гласуват за най-добрите рисунки. Своя талант да майсторят мартеници и да рисуват мартенски сюжети могат да представят в многобройните обявени конкурси в Стара Загора и в България.

Асоциация «Български език език европейски»

Тел:+33621080039; mail: contact@languebulgare.fr; www.languebulgare.fr1