ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово чества 148 години от обесването на Васил Левски

На 19.02.2021г ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово отбеляза 148-та годишнина от обесването на Васил Левски. Спазвайки традицията, подготовката за събитието започна седмица преди това. Бяха изработени табла с различни моменти от живота на Апостола, които украсиха коридорите на училището. Учениците от различните класове с голям интерес и старание научиха песни, стихотворения и разкази, посветени на Дякона. Беше създаден кът, посветен на Васил Левски. В него децата се запознаха с биографията на Апостола на българската свобода, негови снимки от различни периоди от живота му, стихотворения, възвеличаващи неговото дело и други материали, отразяващи дейността му. Всичко това допринесе за създаването на тържествена атмосфера.

С организираните прояви учениците имаха възможност да обогатят знанията си за този велик българин, да отдадат заслужена почит към неговото дело, да почерпят вдъхновение от негови дела. Всяко дете само за себе си изгради представа за Апостола, която ще остане завинаги в неговото сърце. Всичко това ще допринесе за изграждането на едни достойни граждани на нашата родина, за които основен принцип ще бъдат думите на Васил Левски – „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само себе си“.

Тази година училището ще празнува своята 100 годишнина, съобщи директорът Станимира Димова. Сега учениците са 165 в 9 паралелки от 1-7 клас, плюс 1 група за предучилищно възпитание. 115 ученици са на целодневно обучение. Училището е средищно. Към него пътуват ученици от селата Плоска могила и Бенковски.

17 са педагогическите специалисти.

Въпреки, че 100% учениците ни са от ромски произход, те са много хубави, ученолюбиви, талантливи и любознателни, каза г-жа Димова. – През последните години всички седмокласници завършват успешно и продължават образованието си в средните училища на Стара Загора. Имаме достатъчно извънкласни форми на работа, които подпомагат тяхното разностранно развитие и усъвършенстване на талантите им“.

Росица Ранчева