Модерна читалня с компютри и интернет зарадва учениците на ОУ „Кирил Христов“

По идея на директора на Основно училище „Кирил Христов“ в Стара Загора Господин Балъкчиев новооборудвана читалня към училищната библиотека „Невена Христова“ отвори врати тази седмица за всички ученици и учители.  Тя разполага с 13 работни места, седем от които с компютри и шест с лаптопи, както и с един отделен монитор за презентиране. Нова компютърна конфигурация е осигурена и в залата за заемно библиотечно обслужване. Продължава да се ползва в учебната дейност на учениците и учителите и предоставеното мултифункционално принтиращо устройство. В помещението е инсталиран и климатик.

Инициативата на директора за новата модерна придобивка се осъществи  като екипна дейност със съдействието на заместник-директора Пенка Манджукова, на Яница Радева, ръководител компютърен кабинет и на педагогическия съветник Георги Павлов. На всички тях изказвам специална благодарност за създадените съвременни условия на работа, повод за гордост на ползвателите на нашата училищна библиотека“, сподели Таня Николова, библиотекар и учител в училището.

Малките читатели реагираха с много емоции и радост на модерната читалня. Тя допринесе библиотеката да не е за тях само хранилище на книги, а и център за познание, извънкласно образование и общуване между деца, които възприемат себе си като приятели на книгата.

Библиотечното дело е част от мащабната система за информационно осигуряване. В тази връзка обзавеждането на читалнята с компютри осигурява достъп до интернет образователни ресурси на учениците. В читалнята децата, които са в групите за целодневна организация, могат следобед да търсят и намират подходяща информация за домашните задания и проектите си в интернет, да подготвят презентации, да ползват от виртуалното пространство електронни или аудио книги, паралелно с тези на хартиен носител, да имат достъп до онлайн библиотеки в световната информационна уеб мрежа. Търсят се и нови форми на взаимодействие с учениците, интерактивни и предизвикващи активността им като читатели, ценящи изкуството, науката, традициите и духовното начало като цяло.

Модернизацията на читалнята с компютри и интернет достъп се явява естествено продължение на арт пространството във фоайето на втория етаж на училището, където на видеостената се излъчват презентации за различни празници и чествания, както и важни за учебната дейност и организация видеоматериали. Зелените пана и цветята, пианото, уникалната по рода си галерия от стенописи на българските владетели, дело на художника Пламен Михалев, преподавател в училището, както и експонираните творби на децата пред класните стаи допълват артистичната атмосфера, съчетавайки по неповторим начин усещането за модерност, традиции и уют на учебната среда в ОУ „Кирил Христов“.

Росица Ранчева