Старозагорско читалище организира онлайн конкурс за оригинална мартеници

Старозагорското НЧ “Свети Климент Охридски – 1858 г.“ организира онлайн конкурс за изработване на оригинални мартеници. Автентичността, художествената стойност и оригиналността на творенията ще са критериите за наградите, разпределени в три възрастови групи:
І група – до 7 год. / индивидуална изработка или колективна работа/;
II група – 7 – 14 години / индивидуална изработка или колективна работа/;
ІІI група над 14 години /индивидуална изработка или колективна работа/.
Изпратените предложения трябва да са придружени с трите имена на автора, от кой клас и училище е,  както и  името на класния ръководител.
Крайният срок за предаване на мартениците е 25 февруари 2021 г.

Павлина Дудева