Одобриха нови профили и паралелки с професионално обучение в Старозагорска област

На 8 февруари 2021 г. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие предложения от Регионално управление на образованието (РУО) Държавен план-прием в професионалните и профилираните гимназии, обединените и средните училища за учебната 2021/2022 г. в област Стара Загора. Приемът е съгласуван с училищата и общините в Старозагорска област и е съобразен с реалната икономическа обстановка в региона и нуждата от работни места.

Както и в предишни години, продължава тенденцията за увеличаване на броя на паралелките с професионално обучение – STEM профили, технически и IT специалности.

Тази година в Старозагорска област основното си образование трябва да завършат 3039 ученици. План-приемът предвижда 2808 места за завършилите. Те ще се обучават в общо 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани. Средните училища в областта са 39, обясни началникът на РУО Татяна Димитрова. Заложеният брой места е по-малък от този на завършващите ученици, тъй като има такива, които продължават образованието си в други области или отказват да учат повече.

За учебната 2021/2022 г. са предложени нови профили в следните гимназии и средни училища:

* В СУ „Максим Горки“, Стара Загора – профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език;

* В ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на немски език;

* В СУ „П. Яворов“, Чирпан – профил „Предприемачески“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език и профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

* В Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – Казанлък, ще бъдат разкрити две нови за общината и училището паралелки по специалностите „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Електрически превозни средства“.

От паралелките с професионално обучение най-голям ще е броят на тези по специалността „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. За областта те ще са 11.
Източник: ПОРТАЛ СЗ – PortaLSZ.com