Директорът на ПГСАГ „Лубор Байер“ инж. Георги Славов: „Нашето училище е територия на знанието, на творчеството и на мечтите“

40 години инж. Георги Славов е част от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) “Лубор Байер“, Стара Загора,  22 г. от които е неин директор. За миналото, настоящето и бъдещето на елитното училище е неговият разказ.

Инженер Славов, къде е началото на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“?

Училището е открито през 1943 г. с Указ No 30 на цар Борис ІІІ и решение на Народното събрание като е издаден закон за откриване на Държавно техническо училище в град Стара Загора като Държавно средно техническо училище “Георги Бенковски”, едно от първите от този род за Южна България. 18 ноември 1943 г. е първият учебен ден и официалното откриване на училището, което се помещава в сградата на бившото еврейско училище (старата  сграда на библиотека “Захарий Княжески”). Интересно е, че в трудните времена по време на Втората световна война, народните представители доста мъдро са подходили, защото са били необходими кадри да изграждат определени военни съоръжения, пък и за нуждите на страната и Старозагорска околия.

Първоначално училището е създадено с два отдела – строителен и земемерен. По-късно се въвеждат „Водно строителство“ и „Транспортно ж.п. строителство“.

При началото учениците са били 80. В момента учениците ни са 670 . Имаме две паралелки „Строителство и архитектура“ и по една „ Водно строителство“, „Транспортно строителство“ и „Геодезия“.

Повече от 12 г. паралелката по геодезия се обучава в модулна система, така както е в колежите в Западна Европа, а учениците получават доста добро обучение за инженерни науки. В тази посока се разполага с добри учебни материали и се получава добро образователно качество.

Когато отидем в Университета по архитектура, строителство и геодезия и дискутираме подготовката на възпитаниците ни, преподавателите заявяват, че нашите ученици притежават високи знания. От друга страна важен е въпросът за бизнеса. Постъпвайки на работа в дадена геодезическа фирма, нашите възпитаници са с много добри практически умения, които съответстват на нуждите на реалния бизнес. Т.е. те са в крак със съвременните изисквания, което в максимална степен сме постигнали.

Освен това четири от петте паралелки, които се приемат всяка година, са с разширено изучаване на английски език и една – на немски език. Техническите норми по принцип са германските. Не е тайна, че най-добрата икономика в сектор „Строителство“ е на Германия. Кандидатствайки по Програма „Еразъм“ за обмен на ученици в чужбина, ние имаме редуване: една година сме в Германия с немски език за учениците с разширено изучаване на този език и практическо обучение в Испания, Португалия и др., където се ползва английски език.

Вероятно работите по редица защитени проекти?

През последните 7 години всяка година имаме такова обучение. Посетили сме Германия 3 пъти, Португалия и Испания по два пъти, учителите бяха на обмяна на опит в Англия. В края на годината кандидатстваме в съответната приемаща страна. Там учениците ни работят в реални техни условия. Предварително посещаваме строителни фирми, договаряме се с тях учениците ни какво ще работят, обръщаме сериозно внимание по охрана на труда, хранене, нощувка, културни занимания и пр. Финансирането е по ЕП „Еразъм“. За съжаление пандемията прекъсна последния проект, но ще търсим възможност през м. май т.г. да реализираме отложеното посещение в град Брага, Португалия. Там ще отидат 10 ученика в строителни и 10 – в геодезически фирми.

Аз съм много доволен на този начин на практическо обучение, защото като директор виждам, че там отиват най-добрите ученици по отношение на практически и теоретически умения. За да се класира един ученик, провеждаме няколко изпита. За 20 места имаме най-малко 80 кандидати. Условието е да имат отличен успех, да нямат дисциплинарни наказания, да издържат отлично изпитите по съответния език и по практика и с най-добри комплексни постижения заминават на практика в чужбина. Пътуването и пребиваването за тях е напълно безплатно. Запознават се и с културата на дадена държава.

Сега работим с вдъхновение по най-новия Проектът STEM– среда на Министерство на образованието и науката. Той е на стойност около 250 000 лв и собствено финансиране. Това представлява съчетание между наука, технологии, инженерство и математика. Ние сме в процес на въвеждане на сградата в експлоатация. Целта е да бъдем на съвременно образователно ниво.

Какво включва иновативният проект- създаване на STEM– център?

На третия етаж на сградата създаваме три зони. С архитектурния екип, от архитектите на гимназията, уточнихме че ще имаме зона No1 „Инженерни науки и технологии“. Обхваща две помещения и коридори; Зона No 2 „Природни науки и изследвания“. Тук ще се ситуират кабинетите по физика, химия и лаборатория. Зона No 3 „Информационни технологии и математика“. STEМ-средата обединява тези предмети – технологии, математика, природни науки. Целта е те да не се изучават поотделно, а да бъдат в една среда, която дава възможност за непрекъсната комуникация. Учениците няма да са на отделни чинове. Могат да бъдат в екипи от по 5-6 човека. Извършвайки дадена дейност, или изследване, може да не бъде само в областта на физиката, а и от гледна точка на математиката и инженерни науки. Ще се прилага обучение, което е близко до реалната среда. Правейки нещо в един завод се ползват знанията не само по даден предмет, например по физика, а и по съпротивление на материалите, математика IT-технологии и т.н. Именно това ще позволи STEM – центърът. Предвиждаме да изградим една лаборатория, където да се провеждат изследванията. Променя се обзавеждането. Премахват се традиционните чинове, маси и столове. Има готови модули, които ще ползваме. Допълнително вкарваме електронно оборудване – електронен микроскоп, интерактивни дъски, дигитални чинове и пр.

Целта е учениците да се научат да мислят критично и да оценяват информацията, която получават.

Предвидено е създаването на екип, който ще премине през обучение. Знанията трябва да бъдат комплексни. Занятията са предвидени в учебната програма. Това е своего рода революция в учебния процес. България трябва да я направи. В област Стара Загора това е първият STEM – център.

По сегашните учебни програми има през годините надграждане: тръгвайки с математиката като основа, следва физика. На нейна база „стъпва“ строителна механика – съпротивление на металите, върху това се надграждат инженерните дисциплини – изчисление на стоманобетонови конструкции, изграждане на мост и пр. Ще бъде добре всички тези знания да се преподават и усвояват взаимно, а не поотделно.

Има ученици, които проявяват траен интерес към някои предмети, напр. „Инженерни съоръжения“. Ученикът ще има възможност в тази STEM– среда след часовете да продължи и да се занимава с интересите си. Няма ограничение за класовете. Разчитаме първоначално на около 200 ученика годишно да преминават през този център.

Ще има заложена стандартна рамка, но ще дадем възможност в допълнителни занимания да има надграждане, което ще се получи на много по-високо ниво. До м. септември т.г. би следвало да реализираме изцяло този проект.

Засега сме представили на МОН нашите архитектурни проекти, обзавеждане, обучение и пр.

Как Вашите възпитаници се реализират в местни условия, в България и по света?

Прави ми приятно впечатление, че преди 7-8 години броят на учениците ни, които продължаваха висшето си образование в чужбина сега е на половина. Това е много важно, защото тези млади хора с добра висока квалификация, ако останат в България, безспорно страната ни ще има много по-големи ползи, ако отидат и останат в чужбина. Тъй като те завършват с много висок успех, нямат проблеми да се реализират като студенти. По отношение на тези, които продължават като студенти, имаме много добра характеристика по мнение на висшите учебни заведения. В края на всяка учебна година получаваме покана най- напред от Университета по строителство, архитектура и геодезия, който е нашият стожер по отношение на образованието в сектор строителство, да направим екскурзия и на място учениците да се запознаят с условията на бъдещите студенти. Има разговор с преподавателите, разглеждаме зали, лаборатории и т.н. и при приемането имат преференции напр. в специалност „Транспортно строителство“, поради това, че при нас са завършили същата специалност . Ако продължат в същата специалност получават бонус при кандидатстването.

25 % от общия брой продължават висше образование в други сфери на знанието – икономика, медицина, право, изкуство и пр.

Имаме не много ученици, които след завършване на средното си професионално образование остават в бизнеса, т.е. отиват в строителна фирма и започват работа като строителен техник.

Много често президентите на строителни фирми искат 12-класници да практикуват при тях и от тях си избират кадри.

Почти една година поради пандемията обучението става в електронна среда. Каква е оценката Ви?

Успяхме бързо да се приспособим в тази среда. Безспорно в началото трябваше да си отговаряме на много важни и трудни въпроси. Например при нас има много проекти. Уроците от общообразователните предмети също са трудни, но при изработването на проекти, да се направят корекции от преподавателя, е нужен не само визуален контакт, но и да има досег на живо с чертежа и ученика. Включително и проектите ни сега са на прилично ниво, което отговаря на изпълнението на учебните програми.

Техническото обезпечаване е направено. Тази година закупихме 11 компютъра и лап-топи. Особено горните курсове ползват платформата Аутокат – чертожна програма. На учениците ни от затруднени семейства – социално слаби или с три и повече деца, които едновременно трябва да имат електронно устройство, осигурихме им нужната техника.

Имаше варианти, при които някои ученици за известно време заминават на село, поради заболяване на родителите, където интернетите са слаби. Закупихме флашки и раздадохме и на учениците, за да следят уроците. Вече приключихме първия учебен срок. На предния педагогически съвет дискутирахме въпроса за оценяването, дали имаме проблеми. Нямаме затруднения и неясноти, но присъственото обучение няма как да бъде заменено с обучение от разстояние.

Колко е средният успех на училището?

Много добър 5.00. За проблематични ученици настоявам да присъства родителят, който финансира обучението. Ако на детето му средният успех е 3.50 и той е доволен, съобщавам, че средният успех е 5.00. Т.е. ученикът има право да получава само три оценки – 4, 5 и 6, за да стигне средната за гимназията.

Около 190 са стипендиите за отличен успех. С решение на Педагогическия съвет тези които имат успех 5.90 и нагоре, получават най-високите стипендии. Другите са от 5.50 до 5.90. Има ученици със социални стипендии. Изявените спортисти също получават финансово възнаграждение.

Стремим се да осигурим при всички условия три неща: Добри спортни площадки, заедно с голям физкултурен салон. Имаме футболно, волейболно и баскетболно игрища; Библиотеката за която се отделят средства за закупуване на техническа и научна литература, свързана с обучението и художествена литература . Има щатен библиотекар; Медицинско обслужване – с медицински фелдшер.

Извънкласни дейности има в две направления. От една страна те са свързани с интересите на учениците в областта на художествената култура и спорта. Другото направление е допълнителна работа на преподавателите с ученици, чиито успех е между 3 и 4.

На какво според Вас се дължат успехите на Вашето училище и заслужения авторитет, който има от години в града и страната?

На първо място това са учениците. Те са тези, които са плодът на нашия труд. Ако те са с добра реализация и например 10 години след завършване на училището, оценката е много по-вярна и ценна. Фирмите и бизнесът, с които работим заедно, също допринасят за популяризиране на училището ни и за неговия авторитет. Т.е. стремим се учениците ни да имат нужните знания, които са залегнали в учебните програми. Да имат необходимите умения. Да имат необходимата дисциплина, култура и възпитание. Практиката показва, че ако се спазват законите на държавата и Правилника на училището, общо взето гарантираме добри резултати.

Без учителите няма как да постигнем добри резултати. Като директор от 22 години, не помня през последните 10 някой да е напуснал училището ни, за да отиде в по-добро. Т.е. реализираме приемливо ниво без междуличностни конфликти и ненужни претенции. От 1 януари 2021 г. има поредно увеличение на заплатите на педагогическите кадри. Имаме изградена система и се спазват правилата. Над 70 % от учителите по специалните предмети са наши възпитаници.

Не на последно място е материалната среда, която винаги сме надграждали. В момента сме на високо европейско ниво. Това, което виждаме по време на международния обмен се стремим да приложим и в нашата работа.

Гордеем се, че нямаме абсолютно никакъв проблем при приема на новите ученици, които освен от Стара Загора, са от още 28 общини – Раднево, Гълъбово, Харманли, Чирпан, Казанлък, Павел баня и т.н. Завършвайки като строителен техник и отивайки в една малка община, този млад човек може да бъде много полезен за икономическото развитие на тази община. Тези, които са извън областния град ползват общежитието на Електротехникума. Има деца на квартира. Има и такива, които пътуват. На тях, с помощта на Община Стара Загора, издаваме безплатни карти за транспорт.

Кои Ваши възпитаници или учители са гордост на Професионалната гимназия „Лубор Байер“?

На първо място това е арх. Христо Димов- виден архитект, дългогодишен наш учител, създал плеада от добри архитекти. Сегашният министър на образованието Красимир Вълчев е наш ученик, което е постижение и за град Стара Загора. Бих казал, че той изключително професионално и всеотдайно подпомага града ни. Проф. д-р Николай Михайлов е мой съученик. Професорите Ганьо Щилиянов, Иван Папазчев, Младен Мирянов, Жеко Тилев, поетите Таньо Клисуров и Стойчо Стойчев, оперният певец Александър Марулев, певецът, композитор и художник Асен Смирнов, създателят и дългогодишен главен художествен ръководител на Ансамбъл „Загорче“ Венелин Кръстев и мн. др.

Инж. Славов, сградата на Вашето училище, която сега е напълно реновирана, е архитектурно-исторически паметник, нали?

Така е, сградата е обявена за паметник на архитектурата с местно значение. За ремонта, който завърши в края на 2020 година, направихме доста добър проект, който успяхме да защитим в МОН. Финансирането беше в размер на 1.3 млн лв. Реновирането включваше ремонт на покривното покритие и смяна на дограмата, тъй като предишната беше на 130 г. Имаме външна мазилка. На таванската плоча има топлоизолация. Направена е подмяна на отоплителната инсталация и ел.инсталацията. В стаите подменихме осветителните тела, за да се постигне осветеност съгласно нормите. Боядисани са класните стаи и коридорите. Изпълнена е вертикалната планировка с ново покритие на баскетболното и волейболното игрища. Сменихме оградата на училището. Направихме художествено осветление на сградата.

Очаква се приемателната комисия от София да се произнесе за приемане на сградата.

Освен архитектурен, сградата е и исторически паметник. В хода на ремонта се възстановиха няколко паметни плочи на фасадата на сградата. Специалисти почистиха мраморните плочи. Едната е свързана с Балканската война, по време на която тук е бил разположен генералният щаб на армията. В източното крило плочата е на ген. Тошев , изключителен офицер, допринесъл за освобождаването на Добруджа. Плочата в западното крило на училището припомня, че тук е създадено първото дружество за стенопис.

Към историческите ценности прибавям и нашето знаме, символът на училището от 1943 г. От едната му страна пише „Държавно средно техническо училище“, а от другата – „ Чрез просвета за България!“ Този девиз е водещ вече 78 години.

И може да се каже, че с 40 от тях е свързан животът Ви?

Животът ми премина в това училище. Най-напред бях ученик на Строителния техникум, специалност „Строителство и архитектура“. Продължих като студент в областта на високото строителство – „Изграждане на сгради и съоръжения“. Работил към в Строително-монтажен комбинат, т.е. минал съм школата на практиката като технически ръководител на обект. Т.е. наясно съм с всички специалисти, по които готвим от нашите ученици. Построил съм доста сгради в Стара Загора като технически ръководител и зная какво значи това.

През 1984 станах заместник директор в Строителния техникум по практика- отговарях за практическото обучение на учениците. Директор съм от 1992 г. до сега.

През изминалата 2020 г. имахме доста трудности. Случиха се основно две неща: Ремонтът на сградата, който буквално мина на плещите ми и обучението в електронна среда заради пандемията по коронавирус.

Какво е за Вас да ръководите години наред елитната Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия?

Отговорно е, защото зная традициите на училището. Добрите традиции трябва да се съхраняват и поддържат. Имаме Правилник на училището, който трябва да се спазва. Държим взаимоотношенията между учениците, между учениците и преподавателите освен дистанция, да има и доверие. Когато излезем в обществото, нашите ученици трябва да показват възпитание и самочувствие. Трябва да са налице необходимите възможности за реализация. Когато завърши работният ден, трябва да си доволен от това, което си постигнал.

Доволен съм, че старозагорската общественост и бизнесът гледат с авторитет на нашето училище.

Росица Ранчева