„Арена Стара Загора“ ще бъде с 5000 места!

Ръководството на Община Стара Загора и Управителните съвети на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите Стара Загора, обсъдиха на съвместна среща бъдещето на Многофункционалната спортна зала „Арена Стара Загора“. Както вече е известно, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени резултатите от конкурса за идеен проект на спортната зала в парк „Артилерийски“. Причината за това е конфликт на интереси, който Комисията открива между класираните на първо и четвърто място фирми и съставът на журито, подредило предложенията.

„На срещата много задълбочено и отговорно дискутирахме параметрите и функционалната характеристика на съоръжението. Идеята на общинската администрация е да промени частично плановото задание, без да се намалява капацитета на седящите места от 5200 броя, коментира за медията ни арх. Иван Иванов. – Основанието за това, е че има такова изискване за провеждане на международни състезания, фестивали, концерти, изложения и пр.

Решението е да се обяви обществена поръчка за проектиране. Онова, за което се договорихме е да се поканят повече специалисти в комисията, която ще определи първо премирания, за да може да се избере най-добрият проект. Не бива представителите на общинската администрация да бъдат повече от хората“.

Според арх. Иванов при обявяване на обществената поръчка, заданието трябва задължително да отговаря на финансовите възможности на инвеститора. „В проведения конкурс, плановото задание не отговаряше на средствата, които Общината можеше да осигури“, категоричен е той.

След обявяване на обществената поръчка могат да участват колективи от цялата страна , включително и победителят в проведения конкурс, както и от целия Европейски съюз.

По закон победителят в конкурса може да обжалва решението на КЗК пред ВАС. Ако това не се случи, конкурсът ще бъде анулират и ще бъде обявена обществена поръчка.

Припомняме, че индикативната стойност за изграждане на „Арена Стара Загора“ възлиза на 25 млн.лв. До момента държавата е осигурила общо 14.5 млн.лв.

В защита на първоначалното задание местата в залата да останат 5 200 застанаха десетки спортни федерации и клубове от града и страната, културни институти, много граждани.

Росица Ранчева