Обучение на тема „Онлайн медийна грамотност“ в РБ“Захарий Княжески“

На 28 януари 2021 г. приключи обучението (в онлайн формат), организирано от Коалицията за медийна грамотност, на тема “Онлайн медийна грамотност“, с продължителност 4 дни по 90 минути. Лектор бе Кристина Христова – председател на КМГ и един от учредителите на Асоциация на европейските журналисти. Уъркшопът бе предназначен за представители на библиотеки, читалища, пенсионерски клубове, неправителствени организации и др. институции в контакт с местните общности, които искат да придобият опит в областта на медийната грамотност. Двама специалисти от Регионалната библиотека участваха в обучението, което включваше следните умения за възрастни:
– разбиране за различните типове медийно съдържание, което се консумира и влиянието, което всеки от тях оказва;
– разпознаване на основните елементи на достоверните и надеждни новини/информация;
– идентифициране на новина/информация, която представлява пропаганда/дезинформация;
– разпознаване на онлайн измами;
– разпознаване на основните характеристики на фалшивите профили и тяхното поведение;
– придържане към базисни правила за създаване на медийно съдържание
– разбиране на рисковете, свързани с предоставяне на лична информация онлайн.
Обучението се проведе в рамките на инициатива на мрежовата организация TechSoup Europe със съдействието на Funky Citizens и Коалиция за медийна грамотност (КМГ). Завършилите обучението получиха сертификат за ментори и вече са подготвени да предават знанието за медийната грамотност в онлайн среда на посетителите на Регионалната библиотека, както и на хора на възраст 60+.