Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи вече се именува „Проф. Минко Балкански“

С 46 гласа „за“ и 1 „против“, Общински съвет Стара Загора днес, 28 януари 2021 г., даде съгласие Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи да носи името на световно известния учен и алтруист проф. Минко Балкански.

Предложението до кмета на Община Стара Загора и председателя на Общинския съвет е направено от Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“.

Припомняме, че с Решение No177 от 30 март 2020 г. Общински съвет Стара Загора даде съгласие да бъде открита Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в град Стара Загора. Училището е открито със Заповед на министъра на образованието от 21 май 2020 г. като общинско училище.

През първата учебна година е осъществен пълен прием. В гимназията се обучават 52 ученици в две паралелки по специалности от професията „Приложно програмиране“ и „Системно програмиране“. За новата учебна година 2021/2022 са заложени две нови паралелки по същите направления.

През лятото на 2020 г. първите ученици на гимназията се срещнаха и разговаряха с проф. Балкански.

Почетният гражданин на Стара Загора проф. Минко Балкански е роден на 24 юли 1927 г. в село Оряховица, Старозагорско. През 1946, емигрира във Франция. Учи в Екол Национал де Хими в Бордо (Ecole Nationale de Chimie  de Bordeaux), и след получаването на дипломата за инженер, заминава за Париж. Тук постъпва в лабораторията по електрохимия на Сорбоната, където работи над докторската си дисертация, защитена през 1954 година, като междувременно е назначен в Центъра за Научни Изследвания (CHPC). Същата година, е назначен в Макс Планк Институт (Max Planck Insitute) в Берлин, където научните му изследвания са в областта на полупроводниците. След представяне на резултатите от научните му трудове, той е приет в МИТ Кембридж, Масачузетс, като член на лабораторията на Професор Артур Ван Хипел, където се свързва с най-видните учени в областта на физиката на твърдото тяло.

От 1955 г. Проф. М. Балкански е член на лабораторията по физика на Екол Нормал Сюпериор (Ecole Normale Superieure), Професор в Университета “Пиер и Мария Кюри”, и доктор на лабораторията по физика на твърдото тяло (1960-1985), и Професор в Калифорнийския Университет “Ървайн” (1970-1998) – Заслужил Професор от 1995 година. Професор Балкански е и партньор и организатор на сътрудничество с научни групи във Франция, Германия, САЩ, Япония, Индия, Китай, Полша.

Завръщането му в България през 1992 г. бе съпроводено с присъждането му на титлата Почетен Доктор на СУ Свети Климент Охридски. През 1993 г. Проф. Балкански основава Висшия Институт за Развитие на Културата, Науката и Технологиите в България, който организира научни симпозиуми и конкурси за български ученици, за да следват в престижни френски университети. Проф. Балкански бе също и главния двигател за организиране на Върхови Институти на НАТО в Созопол (ASI). Център за многобройни школи за учители и ученици стана основаната от него в родното му училище Фондация “Миню Балкански” Национален Институт по Образованието в Оряховица. По негова инициатива, бе създадено гражданското сдружение “Морал, Етика и Гражданско Образование (МЕГО)”, което провежда ежегодни конференции и работи за внедряването на принципите и дисциплината на гражданско образование в българските училища.

Бивш председател на европейската дивизия на физика на твърдото тяло, той е член на редакционния комитет на редици международни научни списания; автор на книги, монографии, и голямо число научни публикации; и научен съветник в големи индустриални фирми. Той е също носител на премията van Hippel; Френския Почетен Легион (Legion d’Honneur); Орден Стара Планина; Командир на Полския Орден за Заслуги, и на награда за заслуги на Индия.

Росица Ранчева