Златни медали от Международна олимпиада завоюваха студенти от Стопански факултет на Тракийски университет – Стара Загора

Един златен и два сребърни медала завоюваха студентите от Стопанския факултет на Тракийски университет – Стара Загора от Международна олимпиада по финансова и актюерна математика.

Те мериха математически сили с още 102-ма студенти от престижни висши икономически учебни заведения от Русия, България, Македония и Холандия.

Участниците бяха оценени от международно научно жури с председател академик проф. дн Сава Гроздев, който  е ръководител на българския национален отбор за Международни олимпиади по математика и информатика, и под чието ръководство се провеждат всички значими състезания за ученици и студенти в България, регистрирани от МОН.

Медалистите на Стопанския факултет са третокурсници, редовно обучение от различни специалности. Отборът бе подготвен от доц. д-р Димитрина Стоянчева – заместник-декан на факултета и математика проф. дмн Веселин Видев.

Александра Атанасиаду от специалността „Регионална икономика“, спечели златен медал на престижното състезание, а Алекс Миленков от „Аграрна икономика“  и Дария Алексиева от „Бизнес икономика“ грабнаха сребърните медали по финансова математика.

Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора поздравява студентите и преподавателите от Стопанския факултет за завоюваните медали.