Вече 4 години във Второ основно училище се работи по иновативни проекти

И през учебната 2020/2021 г. във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора продължава работата по иновативни проекти. Школото бе включено в мрежата на иновативните училища с Решение  №391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет.

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците подобряват образователните резултати и повишават критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Целта на прилаганата иновация е дейностният подход в обучението и  „Учене чрез правене“.

Проектът за иновация „Зограф“ във Второ основно училище е изготвен и реализиран от  преподавателят по изобразително изкуство Гергана Вълкова с учениците от I „б“ клас. Проектът ще бъде реализиран през целия период на обучение на децата, които са с разширена подготовка по Изобразително изкуство.

В обучението по Изобразително изкуство важно място има онагледяването. Наличието в близост до училище на различни културни институции и паркове дава възможност за провеждане на часове на тези места. Иновацията предвижда да обхване часовете по разширена подготовка по Изобразително изкуство и факултативните часове (пленер). Предвижда се блоково изнасяне на часовете, като се включат и родители и учители при провеждането им.  В Художествената галерия на Стара Загора учениците разглеждат теми, в които се изграждат основни понятия. В Регионалния историческия музей те се запознават с живота на хората в древността и предмети от от минали времена. В Зоологическата градина се наблюдават животни и се запознават с начина им на живот и навици, в парковете се разглеждат природни форми и цветове. И тази учебна година продължава съвместното сътрудничество с Художествена галерия, Исторически музей, Регионална библиотека, Държавна опера.

През  настоящата учебна година учениците от 3 „г“ клас с класен ръководител Павлина Балева и Добринка Чончева – учител ЦОУД продължават работа по проект „АЙЯ ОТ А-Я Уча и творя“ – Иновативни училища.

Чрез прилаганата иновация образователният процес в училището се фокусира върху изграждането на знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура отворена към света. Проектното обучение и изнесените часове извън класната стая са едни от начините чрез училището се превръща в желана за учениците територия. Работата се базира на учебни проекти, които обхващат теми от учебното съдържание и предвиждат дейности за създаване на краен продукт. Достигането на крайния продукт се разбива на ситуации. Всяка ситуация може да обхваща един или няколко учебни часа и завършва с оценка на работата.

Долап.бг