Качествено онлайн обучение утвърждават в старозагорско училище

В условията на обучение от разстояние на учениците от 5, 6 и 7. клас от Пето основно училище „Митьо Станев“ в Стара Загора, преподавателите залагат изключително много на качеството, чрез непрекъснато усъвършенстване на онлайн обучението.

Всички учители са преминали през няколко квалификационни обучения, за да обвържат преподаването и оценяването с компетентностния подход – търсенето на нови методи на преподаване, които да дават умения за учене през целия живот и да предопределят успешна реализация на пазара на труда.

За ефективно усвояване на учебния материал всички ученици от Пето основно училище „Митьо Станев“, както и желаещите родители, вече са обучени за работа с различни платформи и програми. Днес училището разполага с необходимия ресурс за прилагане на интерактивни методи на преподаване – всеки преподавател има служебен лаптоп, всички ученици в отдалечена среда на обучение са осигурени с лаптоп, един кабинет е оборудван интерактивен дисплей тип 4, повечето учители разполагат с графичен таблет за работа.

Добри и иновативни практики се прилагат ежедневно от педагогическия колектив. В специално видео, изработено от няколко учители, се показва утвърждаването на училището като мотивираща и подкрепяща институция.

Работи се за превръщането на учебната среда в позитивна и подкрепяща, за квалификацията на педагогическите кадри, върху партньорството с родителите, без чиято подкрепа и разбиране няма да ги има и положителните резултати, убедени са от ръководството на училището.

Росица Въльовска