На онлайн форум обсъждат „Национална мрежа на младежките центрове – обзор и перспективи“

Международният младежки център в Стара Загора организира онлайн форум на тема „Национална мрежа на младежките центрове – обзор и перспективи“. Срещата ще се проведе утре (27 януари ) в онлайн платформата google meet. В нея ще вземат участие заместник–министърът на Министерство на младежта и спорта Николай Павлов, представители на Министерство на образованието и науката, на Национално координационно звено към МС, заместник–кметове и ръководители на младежки центрове от осем града в страната.

Национална мрежа на младежките центрове функционира от 2016 година. Неформалното обединение на Центровете в градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич развива съвместни дейности в посока утвърждаване на професията младежки работник и популяризиране на младежката работа. През изминалата 2020 г. общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник получиха одобрение за изграждане на младежки центрове по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, изпълнявана от Министерство на образованието и науката с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021г. По същата програма е осигурено финансиране за надграждане на дейността на съществуващите младежки центрове в градовете Пловдив, Враца, Добрич и Стара Загора.

Чрез провеждането на форума екипът на Международния младежки център в Стара Загора цели да даде възможност представителите на всички младежки центрове да обменят опит и идеи, както и да създаде трибуна за споделяне на добри практики за подобряване на ефективността при реализиране на проектите.