Над 650 младежи са участвали в дейностите на ММЦ Стара Загора

Екипът на Международния младежки център (ММЦ) Стара Загора организира и проведе публичен онлайн отчет за дейността си през първите шест месеца от изпълнението на проект “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, по програма Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Ръководителят на проекта и ресорен зам.-кмет Иванка Сотирова, заедно с управителя на центъра – Весела Марева представиха най – значимите събития и дейности, реализирани от 1 юли до 31 декември 2020 година. Сред извършените дейности са организиране на обучителни формати като школа по презентиране, летен маратон за родители и тийнейджъри, младежко изложение по случай 12 август – Международен ден на младежта и други. През изминалия период са били обхванати над 650 посетители в три различни възрастови групи. Целта на екипа на ММЦ е да достигне до още младежи, живеещи на територията на областта.

В събитието взеха участие още представители на Националното координационно звено към Министерски съвет, на програмния оператор от Министерство на образованието и науката, на Регионално управление на образованието – Стара Загора, зам.-кметът Милена Желева, директори на училища, партньори и младежи.

Павлина Дудева