Конкурс за учители, студенти и ученици организира фондация „Миню Балкански“

В края на март в с. Оряховица ще се определят българските участници за финала в Москва

В рамките на Международния проект MITE (Методика и информационни технологии в образованието) през март 2021 г. във фондация Миню Балкански в с. Оряховица ще се състоят конкурси за ученици, студенти и учители от България за определяне на представителите ни във финала, насрочен за началото на май в Москва (Русия).

Сред организаторите на проявата са „Европейско кенгуру“, Факултетът по педагогическо образование при Московския държавен университет „М. Ломоносов” (Москва, Русия), сдружения от България, Северна Македония, Русия и българското издателство „Архимед 2“.

Конкурсите ще се проведат по следните направления:

1. Финансова математика (за ученици и студенти);

2. Използване на математически методи за решаване на практически задачи (за ученици и студенти);

3. Математиката и информатиката в професионалната дейност (за студенти);

4. История на математиката и информатиката (за ученици);

5. Математика и изкуство (за ученици);

6. Математиката като наука (за ученици);

7. Геометрични миниатюри (за ученици);

8. Математиката и информатиката в областта на защита на информацията (за ученици);

9. Електронен журнал или уебсайт (за ученици);

10. Финанси и банково дело (за ученици, студенти и учители)

11. Счетоводство и контрол (за ученици, студенти и учители)

12. Застраховане и осигуряване (за ученици, студенти и учители)

13. Предприемачество и бизнес (за ученици, студенти и учители)

14. Математически модели на реални процеси в природата и обществото (за ученици и студенти);

15. Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители);

16. Организация на извънкласната работа на учениците (за учители);

17. Организация на проектната и изследователската дейност на учениците (за учители).

Всички желаещи за участие ще получат образци на документи, необходими за представяне.

Достатъчно е да изпратят искане на електронен адрес fmb.shkoli@gmail.com

Янка Ковачева

Организатор учебни дейности –Фондация «Миню Балкански»

Мобилен телефон: 0889555677

E-mail: fmb.shkoli@gmail.com

България традиционно е сред победителите във финалите в Москва.

Любомир ЛЮБЕНОВ