Нови идеи за националните научни награди „Питагор“

За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен принос към българската наука, министърът на образованието и науката ежегодно връчва национална научна награда Питагор“. През годините от учредяването на наградите досега регламентът на конкурса е променян, за да бъдат включени нови категории и за да се допълнят критериите за оценка. Това се съобщава на Портала за наука на страниците на МОН. Категориите се променят ежегодно, като се допълват или редуцират.

През 2020 г. категориите са следните:• Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;• Голяма награда за млад учен;• Награда за утвърден учен в категориите:– природни и инженерни науки;– хуманитарни и социални науки;– здраве и медицински науки;• Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;• Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;• Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;• Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;• Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни.

Лауреатите на награди за наука „Питагор“ получават статуетка/плакет и парична награда, като сумата варира от 2000 до 12 000 лева.

Практика е журито да бъде в състав от лауреатите от предходната година.

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката планира да актуализира регламента за участие в конкурса, отделните категории, както и да се възприеме нов модел за определяне състава на журито.

В тази връзка, Дирекцията се обръща към научната общност с молба за мнение и предложения за промени. За улеснение е подготвен кратък въпросник. Той ще е активен до 31.01.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават по ел. поща до v.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg .

Източник в. „Аз-буки“