Ново предизвикателство за младите математически таланти

Една задача – няколко решения

Нашето ново предизвикателство е по идеята на Peter J. Taylor (Австралия). През 1991 година австралийския математик Peter J. Taylor издаде книга със задачи от математическия Турнир на градовете по математика. В нея бяха публикувани задачи от Турнира на градовете и за всяка от тях имаше решения по няколко начина.

Книгата ме впечатли много, не само защото в нея имаше и мое решение – на една от задачите Питър Тейлор бе включил две решения – моето и на Andy Liu от университета в Alberta, Canada.

От тази книга узнах много интересни идеи и красиви решения….

Българското участие бе допълнено с красиви решения на проф. Йордан Табов и проф. Светослав Билчев.

ЕДНА ЗАДАЧА – НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ

е проектът, който предлагаме на участници в турнира „Математика без граници“ и клуб „Математически таланти“. Задачите ще са от изминалите етапи на турнира Математика без граници.( публикувани са на електронната страница http://www.mathwithoutborders.bg) Решенията ще бъдат Вашите.

Специално за участниците в проекта Peter J. Taylor ни изпрати следното послание:

Mathematics is a precise science. As a result one would expect there is always a single outcome to a properly formulated problem. But this outcome can, as I would expect, always be found by more than one independent solution path. The fact that multiple independent solution paths to the one outcome adds to the beauty of the mathematics discipline

Математиката е точна наука. Следователно би било очаквано, че на един правилно формулиран въпрос винаги би имало един единствен точен отговор. Истината е, че този отговор винаги може да бъде достигнат по повече от една независима пътека. Фактът че има множество независими начини за достигане до едно решение допринася към красотата на математическата дисциплина.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ АВТОРИТЕ

Да ни изпратят до 28 февруари 2021 г. на адрес talanti_1@abv.bg

в обем до 2 страници

Трите имена, училище и клас през учебната 2020/2021 г.

До 2 Ваши снимки, ако желаете, с кратко представяне – награди, благодарност към  хората, които са част от успеха и др.

Задача, която съм решил по поне два начина:

Условие на задачата, година, кръг и клас;

Отговор; Поне две различни решения на задачата.

Моята любима задача от турнира

посочвате условието, година, кръг и клас;

Отговор;

Моето решение.

Самият сборник ще публикуваме до 30 май 2021 г.

Ако авторите са повече – ще издадем задачите и решенията в няколко поредни броя на списанието.

-на електронната страница www.mathematicalmail.com;

– в списание „Образование без граници – реализация, мотивация, амбиции“

КЛАСИРАНЕ

По време на финала на 8-ия турнир „Математика без граници“ ще обявим „най-харесваните“ от задачите за участниците от всеки.

Успех!

С уважение, Любомир Любенов, ръководител на проекта