Творческият колектив „На улицата“ търси оригинални идеи за реализация

С младата група на творческия колектив „На улицата“ направихме брейнсторминг (групова техника за генериране на нови, полезни решения, за повишаване на творческото мислене) за възможностите пред нас през 2021-ва година, споделя един от основните организатори на дейностите Мирчо Христов.- Предложенията са резюмирани и представени по долу за коментиране, за добавите на Ваши идеи в него, за да се задействаме в търсенето на възможности за тяхното реализиране“.

Дейността на творческия колектив е адресирана към всички старозагорци, особено много към младите и към гостите на града, затова „колкото повече-толкова повече“, както е казал Мечо Пух. И колкото по-скоро, толкова по-добре.

ТВОРЧЕСКА МРЕЖА В СТАРА ЗАГОРА

С усилията на Творческия колектив „На улицата“

Стилната архитектура и атрактивните градски пространства в Стара Загора не са фокусирани в определен район. Затова и евентуално улично пространство за творчески събития в Стара Загора трудно би могло да бъде концентрирано. По-скоро следва да бъде мрежово. Това е шанс от дефекта да се случи ефект: вместо творчески квартал, Стара Загора може да има творческа мрежа с няколко ядра. Пример за такова ядро сега е уличката „Сава Силов“ – където се получава естествена концентрация на духовност и красота. Мрежта от места значи и мрежа от хора и инициативи. А бъдещето не принадлежи на монолитните структури и познатите йерархии. А именно на мрежите!

Каква е визията

Подпомагане на естественото утвърждаване на мрежа от локации за творчество, архитектура, кулинария и граждански активизъм, която с годините може да се развие в алтернативна културна сцена, градска „легенда“ и туристически пакет. Преди да се случи мрежа от места обаче, е нужна именно мрежата от хора и институции – каквато се опитва да изгради Творческият колектив „На улицата“.

ЗАДАЧИ ЗА ГОДИНАТА

Поставяме фокус над три инициативи през 2021 г.

  1. СЪБИТИЯ:
  1. Урбанистични дни на Стара Загора

Формат за дискусии и представяне на теми, свързани с развитието на градската среда. През септември 2020 г. това събитие, заедно с придружаващите урбанистични разходки, предизвика закономерен интерес.

Институционалната и финансова помощ сега ще помогне за доразвиването му в уникална традиция. Подобен формат има потенциала да се утвърди като основен в страната.

Съпътстващо събитие „Алтернативна Стара Загора“, 6-10 събития тип водени разходки, в които се представят интересни точки, субкултури в Стара Загора, места с потенциал за градоустройствено развитие, подценени градски пространства и т.н.

  1. Уикенд на уличните музиканти

Опитът на Творческия колектив „На улицата“ със събитие с улични музиканти през юли 2020 г. се оказа обещаващ. Това е събитие, което въвлече и осмисли повечето „джобове“ за култура по протежението на новата старозагорска пешеходна зона. Интересът и общността, които се получиха, бяха естествени. Събитието бе свежо, леко за организиране и напълно синхронизирано с лятното настроение.

Институционалната и финансова помощ сега ще помогне за надграждане на събитието от миналата година по пешеходната улица с включването на повече музиканти и цялостна концепция, в която може да се превърне и във фестивал на уличното изкуство. Подобен фестивал съществува на други места в страната, но би помогнал изключително много за създаване на неформална среда на изкуство и най-вече – за бързо изпъкване на новата пешеходна зона на града.

  1. Септемврийска и/или юнска програма на улица „Сава Силов“ със съпътстващи събития в други локации

Утвърждаване на започнатото в арт зоната „Сава Силов“ – потенциална традиция, която коронавирусът не бива да елиминира.

Възможни събития: Пленер за рисуване на открито, Не-възможното образование, фестивал за съвременни образователни тенденции, Кино фест за архитектура, съвместно със САБ и др.

Графити фест – в пространството около кино „Комсомол“

Изложба Ретро Стара Загора площада зад Универсалния магазин – този площад и прилежащите му пространства са чудесен резерв за градско развитие.

  1. Дългосрочни цели
  1. Създаване на концепция за мрежа от арт локации, която да се развие като градска легенда или туристически маршрутСреща с главния архитект, зам. кмета по култура, СХР и други заинтересовани страни, с които да се обсъди и презентира идеята. Може да залегне в новия ИПГР/ПИРО план на града, който ще бъде в сила за 21-27-ма година.
  2. Обединяване на усилията с активните архитекти за пешеходни зони по бул. „Руски“ и ул. „Иван Шишман“ и оживление на пространството около мозайката в пощата – Изготвяне на 5- годишен план за действие и кампании; Подходящо начало е седмицата на мобилността през септември.
  3. Привличане на арт гилдиите в града за съвместни прояви и откриване на нови творци – Организиране на срещи по гилдии и насърчаване за развитие на идеи и включването им в програмата ни през юни/септември.
  4. Стара Загора – дестинация за снимане на филми – това е доста утопична идея, но е хубаво да има нещо, за което да мечтаем.

Предложенията си можете да правите на страницата на Dolap.bg, Къщата на архитекта, Кукления театър, Международен младежки център – Мирчо Христов  и директно на Първан Симеонов.

Dolap.bg