Стартира регистрацията за прием в детските заведения в Община Стара Загора за 2021 година

Технически проблем затрудни за кратко, при стартирането, системата за регистрацията за електронен прием в детските заведения в Община Стара Загора. Той беше констатиран от обслужващата фирма и отстранен своевременно. Родителите, желаещи да направят заявления за прием в детските градини на децата, родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, могат да го сторят.

Резултатите от кандидатстването ще бъдат обявени на 26 март 2021 г.. Записването ще стане от 29 март до 9 април 2021 г.

Съгласно Правилата за прием в детски градини регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер).

Графикът на предстоящите през 2021 г. класирания за детски градини може да намерите на адрес: https://priem.starazagora.bg:5443/documents/Grafik_DG_2021.pdf

Павлина Дудева