Зам.кметът на Община Стара Загора Милена Желева:“Стъпка по стъпка културата и туризмът ще тръгнат към нормалност през 2021г.“

Госпожо Желева, след часове ще кажем сбогом на 2020 – та година. Това е първата година от Вашия мандат като заместник кмет на Община Стара Загора по култура, туризъм и младежки дейности. Каква беше тя за Ваш и за ресорите, за които отговаряте?

Изпращаме необичайна, различна, динамична и предизвикателна 2020 година. От друга страна, това беше година на поуки и смирение, на преосмисляне на приоритетите, както в професионален план, така и в личен за мен самата.

Работата в културата не се изчерпва само с Културния календар, който е може би най-видимата част за хората. През 2020 г. поради ковид-пандемията, в голяма степен Културният календар беше спрян. Това наложи да пренастроим почти всички дейности и да надградим други.

Една от основните дейности е започване на ремонта и конструктивното укрепване на сградата на Драматичен театър „Гео Милев“, нещо което бяхме предвидили да се случи на по-късен етап от този мандат. Това е заложено в Програмата за управление на кмета Живко Тодоров, но моето очакване не беше това да се случи в рамките на отиващата си година -одобрение от Общинския съвет и стартирането на процедурите. За мене това е изключително добра новина за старозагорци. Защото тази емблематична сграда, която е на повече от 100 години, ще заживее своя нов живот. Очаквам ремонтните дейности да започнат най-късно в началото на лятото.

Още една добра новина, която касае Центъра за даровити деца „Проф. Петър Жеков“. Дарителката на сградата Мария Жекова има огромно желание с много дейности да бъде наситен Центърът и това ще бъде така. За съжаление през изминалата година ограниченията не допускат посещаване на децата. Надявам се от месец януари заедно с Музикалното училище, сградата да се напълни със живот. Хората, които са привлечени да работят там са изключителни специалисти и педагози. Тъй като обучението ще бъде абсолютно безплатно, това е изключителен шанс и прекрасна възможност, стотици деца да се възползват от всичко това.

Къде ще бъдат пребазирани театърът и ансамбъл „Загоре“ по време на ремонта, който ще продължи две години?

На последната сесия на Общинския съвет предложихме едно голямо помещение, което се намира на първия етаж в сградата на Общинското дружество „Мересев“. Залата е подходяща. Там ще бъдат пребазирани Ансамбъл „Загоре“, който в момента стопанисва най-източната част от сградата на Стария театър и Общинският духов оркестър, който повече от 50 години няма собствен дом и заплаща наем. През следващите няколко месеца предстои да бъде направен ремонт и там ще бъдат настанени двете културни институции. След приключване на ремонта на театъра, базата остава изцяло на разположение на Общинския духов оркестър.

Ансамбъл „Загоре“ заедно с театъра ще имат възможност да репетират и да изнасят свои представления в Културен център „Стара Загора“. Те имат подкрепата и на ръководството на Държавна опера Стара Загора и на Държавен куклен театър за ползване на тяхната база. Използвам случая да благодаря на директорите им, които ще помогнат на колегите си в тази ситуация. През летните месеци културните институти ще използват откритите пространства в Античния форум „Августа Траяна“ и Лапидариума на Регионалния исторически музей.

Що се отнася до ремонта на сградата на Драматичен театър „Гео Милев“ налага се нейното сериозно конструктивно укрепване.

Вече имаме избран изпълнител и всеки момент трябва да се направи първа копка за ремонт на Летния театър. Бързаме това да се случи през зимните месеци, за да може в края на пролетта на 2022 г. да се използва максимално базата, както от гостуващи, така и от наши състави и артисти.

Какво ще се промени в Летния театър?

Променя се цялата визия на театъра, но с изискването да се впише напълно като ансамбъл в парк „Митрополит Методий Кусев“- Аязмото. Разбира се тази магия с дърветата ще бъде напълно запазена. Изцяло е променена визията на сцената. Има конструкция, която я покрива и предпазва. Тя също е решена в дърво, за да бъде максимално в стила на парка. Седалките ще бъдат изцяло подменени. Растителността, която отчасти е компрометирана, ще бъде подменена с цялата грижа и любов, които имаме към озеленяването. Подменя се напълно осветление, озвучаване, нови санитарни възли, всичко необходимо, за създаване на максимални удобства за провеждане на всякакъв вид културни събития.

COVID-19 преобърна всичко, което е правено до момента от хората на изкуството и културата, на образованието, на науката, на работещите в туризма. Какви са новите пътища, по които те тръгнаха в своята реализация?

Онлайн пространството се оказа тяхното основно средство за изява. И това промени възгледите, целите и приоритетите, както на самите творци, така и на ръководителите на културните институти. Аз им благодаря, че толкова бързо съумяха да пренастроят своята работа. Прогнозирам, че всичко това ще нанесе сериозен отпечатък върху развитието на културните процеси в бъдеще. Имам предвид обръщането към дигитализацията, към онлайн пространството. Виждам и новите проекти, които финансира Министерство на културата и Фонд „Култура“, които изцяло са насочени към работа в дигитална среда и в подкрепа на мислене и реализация в тази посока. Надявам се нашите творци да продължат тази посока.

Как новите подходи се осъществяват в областта на туризма?

В областта на туризма, ударът от пандемия COVID-19 беше най- силен и продължава и в момента да е така. В икономическата част от работата им мога да кажа, че Община Стара Загора реагира абсолютно адекватно. Освободени са от тротоарни такси всички обекти, свързани с ресторантьорството на открито. Освободени са от наеми всички ползватели на общинска собственост в сферата на хотелиерството, на ресторантьорството, на заведенията за хранене. Това беше глътка подкрепа за тях. И заедно с подкрепата от държавата се надяваме те да превъзмогнат и този втори удар, който понесоха през последните два месеца на годината.

В същото време ние не спряхме работа. Променихме състава на Консултативния съвет по туризъм според Закона за туризма. В Съвета вече има няколко млади представители на туроператори, което е много важно. Защото техният глас е изключително полезен. Техните идеи са много. За съжаление очаквам 2021 г. да бъде с изключително малък бюджет за туризъм, защото бюджетът за туризъм в Община Стара Загора се формира изключително само от таксите нощувки в хотелите. При нулеви месеци като март и април и следващите много слаби месеци, очакваме бюджет под 100000 лв. – нещо което не се е случвало от години. Надявам се през следващите месеци браншът да бъде възстановен.

Освен състава на Консултативния съвет по туризъм, ние променихме работното време на музейните обекти и на галериите. Въведохме така нареченото лятно работно време с работа в неделя. Това е абсолютно нормално във всички държави, които искат да развиват туризъм. Разработихме нови сувенирни серии. Те могат да бъдат намерени в Туристическия информационен център. Мога да отбележа интереса към сладкото от липа и особено към липовата вода. Стартирахме с по-малки количества, но през новата година ще обърнем сериозно внимание. Ще разработим и сувенирна серия от нашето историческо минало с подкрепата на музея, защото той държи правата върху почти всички изображения. Ще разработим съвместна линия, свързана с културно-историческото наследство. Така че да има за всеки вкус по нещо.

Направихме всичко възможно и през месец октомври 50 туроператори от цялата страна бяха в Стара Загора. Сега продължаваме в тясно сътрудничество с тях и се надявам след като бъде възстановен организираният туризъм, да се възползваме от всички създадени контакти.

Новите сайтове са изключително завоевание. Ремонтът на Зоопарка напредва. Това е уникален обект и се радва на изключителна популярност, дори и в момента, като търсене от туристите и гостите на Стара Загора. Едновременно с това се разработва атрактивен сайт на Зоопарка, на Музей „Литературна Стара Загора“, на Къща-музей „Гео Милев“. Надявам се през 2022 г. всички те да бъдат обединени в обща билетна система онлайн. Младите хора са особено активни в тази посока. Надявам се тук да се включат и Художествената галерия и Регионалният исторически музей.

Какво се случи в областта на младежките дейности през 2020 г.?

В младежките дейности успяхме заедно с зам.кмета по образованието Иванка Сотирова и работещите в Международния младежки център, заедно с експерта по младежки дейности, който започна работа преди няколко месеца в Общината Мария Гончева да разработим така наречената Стратегия за младежки дейности. Тя беше обсъждана на първо четене на последното за годината заседание на Общинския съвет. Това е стратегически документ, който дава добро начало. До моментя младежките дейности се разпиляваха между Културния и Спортния календар и останалите дейности на Общината. Те винаги са присъствали, но не е акцентувано, че Общината обръща особено внимание на младите хора. А с тях се работи изключително много. Всички техни проекти се подкрепят. Но искам да обърна сериозно внимание, че много малко неправителствени организации работят в сферата на младежките дейности и младежкото предприемачество. Промяната на този факт е нашата голяма цел. Заедно с Международния младежки център да можем да стигнем до големите ученици в училищата, до студентите в университета. Защото младите хора са тези, които трябва да формират гражданското общество. Общината може да създаде условия, да ги подпомогне финансово, но истинската активност трабва да дойде от средите на младите хора. Затова тази стратегия е важна. Защото тя ще очертае този път. Аз съм сигурна, че когато процесът бъде реализиран, ще видим реални резултати. Факт е, че младите хора не знаят как могат да се възползват от различен вид финансиране, за да бъдат подкрепени техните проекти. Това не е само Общината. Такива са фондовете на Министерство на образованието и науката, на Министерство на младежка и спорта, дори на социалното министерство.

Ние винаги сме казвали, че Стара Загора е градът на младите хора и трябва да им бъде дадена възможност да се докажат максимално.

Кои много важни уроци трябва да запомним и прилагаме от отиващата си 2020 г.?

Годината ни научи на много търпение. На това, че трябва да оценяваме и малките неща. Да пазим и разчитаме на семействата си. Да се грижим за всеки човек. Убедена съм, че няма нито един българин, който да не е загубил близък, приятел, роднина, съсед, колега. Всичко това се отрази на възприемането от нас на света, на работата, с която всеки от нас се занимава. Научи ни на смирение и да уважаваме хората около нас.

Специални благодарности на лекарите, които и сега са на първа бойна линия денонощно, за да бъдем живи и здрави. Научи ни на толерантност.

Винаги ще има хора, които се съмняват в едно или в друго. Свидетели сме какво става в момента с ваксините. Но истината е, че сме изправени пред огромни изпитания, които с търпение и взаимопомощ трябва да преодолеем. Аз обичам да търся и намирам позитивните неща, да ползвам това, което сме научили като уроци и да вървим напред със смели крачки.

Въпреки несигурността за 2021 г. предполагам, че вече има нагласи за предстоящия културен живот в Общината. Под какъв знак ще мине 2021г.?

Що се отнася до Културния, Туристическия и Спортния календар за 2021 г. са изключително силни. Това, което сме разговаряли с кмета Живко Тодоров е да изчакаме възможностите на Бюджета. Все още нямаме в подробности рамката му, за да преценим какво можем да поемем като разходи в Културния и Туристическия календар. Надявам се, след премахване на ограниченията от страна на Здравното министерство, да започнем стъпка по стъпка да възстановяваме дейността. Със сигурност мога да кажа, че Кинофестивалът „Златната липа“, Джаз форумът, всички пролетни празници ще бъдат обгрижени от наша страна, за да се състоят, защото хората имат нужда от тази емоция. Имат нужда от нормалността в нашия живот. Ние сме в постоянна комуникация с Тунджанската бригада, със Старозагорската митрополия за Богоявление и ритуалите свързани с този празник. Буквално ще изчакаме 4 януари 2021 г., за да видим ще има ли промяна в заповедите на здравния министър, за да преценим как ще отбележим този голям празник и Деня на Ботев. През 2020 година се научихме как много бързо трябва да решаваме различни казуси. Не можем да планираме. Не можем да кажем какво ще има след един месец. Но сме в абсолютна готовност всяко събитие бързо да организираме и проведем в рамките на няколко дни.

Що се отнася до Балканското квадринале по живопис „Митовете и легендите на моя народ“ имахме готовност с Художествената галерия да открием събитието на 20 декември 2020 г. при всички спазвания на изискванията. За съжаление дори наградените, изказаха своите опасения и предпочетохме това да се случи, когато има такава възможност.

Ще направим всичко – Квадриналето, фестивалите, конкурсите, шествието на 3 март, всички премиери на операта , на театрите …Всичко можем да направим, всичко е поправимо, само не можем да върнем човешкия живот. Затова нека бъдем внимателни и разумни. Така ще имаме време и възможности да се радваме на красотата на всички спектакли в нашите театри.

През изминалата година какво постигнахте в личен план и какво остана за Новата година? Кои са Вашите уроци?

В личен план имах подкрепата на цялото си семейство. Да заемаш поста заместник кмет изисква голямо отдаване на тази работа, голямо отсъствие от дома до късни вечери, защото работата не може да чака. Затова им благодаря за разбирането, за търпението и за подкрепата. За мене беше голямо изпитание да лавирам между работата в Общината, между обществената работа, защото тя е на по-заден план, но също е много важна и в същото време да бъда с малката си дъщеря в онлайн обучението, за да мога да й помагам максимално. Това бяха денонощия на истинско жонглиране. На всичко отгоре се разболях от COVID-19 и подложих няколко седмици цялото си семейство на изпитание. Слава Богу изкарах леката форма на този коварен вирус, но притеснението за всички вкъщи беше ужасно…

Трябва да пазим всички! Да бъдем много отговорни!

Пожеланията ми за 2021 г. са да кажем довиждане на тази пандемия, да се върнем към нормалността на живота ни с всички научени поуки – за себе си, за семействата си, за работата си, за отношенията ни с хората.

Пожелавам на всички да бъдат живи и здрави и много отговорни. Да ценят малките неща и хората до себе си! Като има здраве- има всичко!

Росица Ранчева