Наградиха най-добрите участници във виртуалния конкурс „Моят чуден свят- следвам живота“

В актовата зала на Превантивно-информационен център по зависимости се състоя виртуално представяне на резултатите от конкурса за създаване на фотография и видеоклип с творческа тема „Моят чуден свят- следвам живота“, организиран от Община Стара Загора съвместно с Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен център по зависимости.

В живо предаване жури от изявени професионалисти в своята работна сфера (Жейна Желева – фотограф, главен експерт в Община Стара Загора, Нина Василева – лингвист-японист, Минчо Николов – психолог в „Институт за съвременна психология“)  разгледа и оцени според нивото на творчество, оригиналността, емоционалното и визуално въздействие творбите. В двата раздела на конкурса „Фотография“ и „Видеоклип“ своевременно заявиха участие 44 ученици от V до ХІІ клас от 12 училища в Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гурково и Шумен, но в определения срок конкурсните си творби представиха само 34 участници. Експертите класираха най-добрите 61 фотографии и 4 видеоклипа.

„Със своите творби участниците рисуваха своя свят, споделяха моментите, когато им е било най-хубаво, но и не толкова, споделяха своите жизнеутвърждаващи послания, валидни за особеното време, в което живеем, и ни подариха своите камъчета щастие и надежда“, сподели журито.

В дните до Рождество Христово своите награди ще получат класираните на първите три места в двата конкурсни раздела във всяка възрастова група:

№ по ред Име Училище/клас Раздел Класиране
Възрастова група V-VІІ клас
1. Елица Владиславова Колева ППМГ „Гео Милев“ – гр. Стара Загора,  V клас Фотография Първа награда
2. Даная Живкова Абаджиева

СУ „Васил Левски“ – гр. Стара Загора

V клас

Фотография Втора награда
3. Преслав Георгиев Петков СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора Фотография Трета награда
4. Александра Иванова Енчева СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора Фотография Поощрителна награда
Възрастова група VІІ-ХІІ клас
5. Теодор Бориславов Иванов

СУ „Васил Левски“ – гр. Стара Загора

ХІІ клас

Фотография Първа награда
6. Никол Ивайлова Иванова СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, ІХ клас Фотография Втора награда
7. Антоанета Момчилова Желева ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – гр. Стара Загора, ХІ клас Фотография Трета награда
8. Стойко Маринов Стойков ПГ по селско стопанство „Гео Милев“ – гр. Мъглиж, ІХ клас Фотография Поощрителна награда
9. Виктория Маринова Маринова ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – гр. Стара Загора Фотография Поощрителна награда
Възрастова група V-VІІ клас
10. Радостин Стоянов Христов ППМГ „Гео Милев“ – гр. Стара Загора, V клас Видеоклип Първа награда
11. Виктория Тодорова Тодорова ІІ ОУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Стара Загора Видеоклип Втора награда
Възрастова група VІІ-ХІІ клас
12. Йоан Петров Иванов ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – гр. Стара Загора, Х клас Видеоклип Първа награда
13. Никол Ивайлова Иванова СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, ІХ клас Видеоклип Втора награда