Община Стара Загора създаде регистър на дърветата

Община Стара Загора създаде дигитален регистър на растителността. Той включва близо 10 000 дървесни екземпляри, които се намират в централна градска част в карето между бул.“Славянски“ на юг до ул.“Августа Траяна“ на север и между ул.“Княз Александър Батенберг“ на запад до бул. „Крайречен“- на изток.

Регистърът показва видът на дървото, окомерни оценки на короната и стъблото на растението, както и препоръка на ландшафтен архитект по отношение на състоянието на дървото при неговата фитосанитарна оценка. При отбелязване на конкретния екземпляр в системата автоматично излиза цялата информация за него. По този начин всеки може да се запознае от какъв вид е дървото, какъв е неговият диаметър, височина и предполагаема възраст.

„Чрез Регистъра на растителността в Стара Загора, гражданите могат да подават сигнали за изсъхнали клони или забелязано гниене на конкретно дърво. Те трябва да се локализират и да посочат в какво се състои проблемът“, съобщи Марияна Друмева, младши експерт в отдел „Устройство на територията“ в Община Стара Загора. Тя допълни, че подаденият сигнал ще бъде получаван веднага от ресорните специалисти в местната администрация и ще бъде обработван веднага.

Процесът по паспортизацията на дървесните видове в Община Стара Загора започна през 2007 година и продължава и в момента. По този начин регистърът ще бъде обновяван постоянно, увериха експертите. Очаква се в началото на следващата година да бъдат нанесени дървестните видове от емблематичния парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото), уточни Друмева.

Регистърът може да бъде видян на адрес: https://www.starazagora.bg/bg/trees

Павлина Дудева