237 образовани старозагорски семейства получиха финансова подкрепа

237 семейства в община Стара Загора са се възползвали от финансиране по Програмата за подпомагане на образовани родители. Усвоената сума в подкрепа на децата е118 300 лв.

Предложението бе от общинските съветници от ВМРО. С усилията на партньорите от ГЕРБ се събра необходима подкрепа старейшините. Програмата и Правилникът за приложението ѝ бяха приети от Общински съвет на Стара Загора през месец май 2020 г.

Така на родителите/осиновилите със завършено средно образование се предоставя финансова подкрепа в размер на 400 лева за първо дете, за второ дете сумата е 450 лева, а за трето – 500 лева.

На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер на 500 лева за първо дете, за второ сумата е 550 лева, а за трето – 600 лева.

Според ВМРО с подкрепата на родителите/осиновителите на деца със средно или висше образование се прави крачка в правилна посока. Подпомагането на образованата раждаемост е един от начините за справяне с демографската криза.

Dolap.bg