11 декември – Международен ден на планините

Международният ден на планините се отбелязва на 11 декември от 2003 г. с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г. Целта е да се популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони. Решението е взето след успеха на обявената от ООН Международна година на планините през 2002 г. За кратко време инициативата повишава глобалната осведоменост за значението на планините, стимулира основаването на национални комитети в 78 страни и подпомага създаването на Международно партньорство за устойчиво развитие на планинските региони, известно като Партньорство за планините, учредено на 2 септември 2002 г. в Йоханесбург. Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята.

Поради изменението на климата и свръхексплоатацията, флората и фауната в планинските райони са все по застрашени. Повишаването на температурата означава също, че планинските ледници се топят с безпрецедентни темпове, процес с пагубно влияние върху природата.

Всяка година международният ден на планината е посветен на различни каузи, чрез които да защитим и опазим крехката планинска среда.

Биоразнообразието на планините е темата, която засяга Международния ден на планината 2020 г. Най-зрелищните пейзажи в света са изправени пред заплахи по всякакъв начин. Изменението на климата и глобалното затопляне, лошите земеделски практики, дърводобивът, копаенето и бракониерството се отразяват тежко върху планинското биоразнообразие. Замърсяването с пластмаса също оказва голямо влияние върху околна среда. Устойчивото управление на планинското биоразнообразие все повече се признава като глобален приоритет.

Основни факти, които трябва да знаете:

Планините покриват около 27 процента от земната повърхност

Планините имат около половината от горещите точки на биологичното разнообразие

30 процента от всички ключови области на биологичното разнообразие са в планините

Много от важните култури и животни в света произхождат от планините

Планинското биоразнообразие осигурява храна, лечебни растения, както и поддържа качеството на водата, почвата и въздуха за нас.

В целия свят, както и в България, Планините са мястото, което ни дава пълноценна почивка.

В резултат от замърсяването на околната среда, населението в планинските райони все по-често се сблъсква със суша и глад. Увеличава се броя на свлачищата, наводненията и други стихийни бедствия. Последствията от тези проблеми водят до регионални конфликти и загуба на човешки потенциал.

Природата е нашият дом! Нека не я унищожаваме. Опазването на красивата ни природа и чистотата и зависи най-вече от добрата воля на всеки от нас.

Нека не си ти причината за разрушаването на прекрасната хармония, която цари в Планината.

Не оставяй на земята нищо друго, освен отпечатъка от своите обувки.

Не пали огън на непозволени места и бъди сигурен, че е загасен напълно преди да си тръгнеш.

Не изхвърляй боклуци в природата – те ще останат там завинаги.

 

Долап.бг