Теодора Йорданова от ГПЧЕ“Ромен Ролан“ с първо място на Националното многоезично състезание

Теодора Йорданова от 11е клас се класира на ПЪРВО място на скоро провелия се национален кръг на многоезичното състезание. В него участие взеха единадесетокласници от цялата страна, които изучават английски, немски, френски, испански, италиански или руски език като първи или втори чужд език в училище. Оценяват се три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст. Текстовете за слушане и четене са на изучавания първи чужд език, а отговорите и създаването на текст – на изучавания втори чужд език. С отличното си представяне Теодора показа високо ниво на владеене както на френски, така и на английски език.
Пожелаваме и още много успехи!