Вече гори първата свещичка за празника Ханука

Еврейските общности по целия свят започват осемдневен празник – Ханука – празникът на светлината. Празникът на светлината – Ханука е празник с исторически характер – Йерусалим и цялата древна Юдея се намирали под елинска власт. Управлявала династията на Селевкидите. На евреите било забранено да живеят по законите на Тората. Службата в храма била забранена, а светлината от менората (ритуалния седемсвещник) – угасена и осквернена.

Преданите на Тората евреи под предводителството на Йехуда Макабей се вдигнали на въстание. Малкото на брой въстаници успели да победят многобройната войска. Когато влезли в осквернения храм, те трябвало да запалят отново светлината, но намерили една малка стомничка с осветен зехтин, който можел да гори само един ден. Тогава станало чудото – светлината горяла в свещника цели осем дни, колкото били нужни, за да бъде приготвено ново, осветено масло.

Затова и до днес евреите честват героичния подвиг на освобождението от робството и разказват историята на чудото. На Ханука, в продължение на осем дни, последователно се палят осем свещи в ритуалния свещник – ханукия, като всеки ден се увеличава броят им. Пали се една основна свещ, наречена шамаша и свещи, съответстващи на поредния ден от празника. В чест на празника във всеки еврейски дом се поставя ханукия на прозореца, а на децата се раздават подаръци и лакомства.

„Честита Ханука!  Хаг Ханука самеах! Нека има много светлина, топлина и любов в душите и сърцата ни!  Нека  празника  на  чудото и храбростта да е  повод за нови  успехи и  реализация на мечтите !” – пожелава Красимира Готева, председател на Дружество „Шалом” в Стара Загора.

Красиви послания има и приветствието на председателя на ОЕБ”Шалом” Алек Оскар:

„Ханука е празникът на повторното освещаване, на свободата, на триумфа на надеждата срещу потисничеството. Ние не можем и не трябва да забравяме събитията в основата този празник. Те са се случили заради екзистенциалната заплаха за евреите, заплахата за живота им и опита да се унищожат техните вяра и традиции. Със символичното запалване на една свещ всяка вечер, се опитваме да предадем чрез пламъците смелост, увереност и сили, така че светът, в който живеем, да е по-добър.

Ханука е специална. Тя е символ на силата и смелостта на нашия народ. Историята е показала, че няма мрак, който може да пречупи светлината на еврейската вяра и няма предизвикателство, което може да победи несломимия дух на еврейския народ. Днес, всички ние заедно сме изправени пред реални сериозни проблеми: нарастващ антисемитизъм, ксенофобия, разделение в обществото и език на омразата. Но това, което ни изпълва с надежда е нашата непримиримост в борбата с тях.

Ханука е символ не само на победата на светлината над тъмнината, но и на светлината, която грее във всеки един от нас.

Нека Ханука донесе светлина, надежда и вяра в нашето общо бъдеще.Хаг Ханука Самеах!”

Честит празник и от Долап.бг!