Да завърнеш животно, изчезнало от природата, е историческо събитие с поглед в бъдещето

Спасителният център за диви животни на „Зелени Балкани“ Стара Загора, се включи с работата си по възстановяването на белошипата ветрушка в кампанията „Щедрият вторник“ – денят в който даряваме и празнуваме благотворителността!
Тези дни, Спасителният център бе част от акселерация от 12 организации, избрани да бъдат включени в благотворителната   инициатива „Щедрият вторник“, която започна на 1 декември и ще продължи да края на годината. Центърът се включи с кампанията „Белошипата ветрушка – малкото соколче в помощ на хората!“ – част от работата на организацията по възстановяването на това изчезнало от България соколче.
„Да завърнеш животно, отново в природата, е историческо събитие с поглед в бъдещето. Това е интересна, но и много отговорна работа.“, споделят от Спасителния център. След като повече от пет години екипът и доброволците на Зелени Балкани работят по първото по рода си успешно възстановяване на вид у нас, сега те  имат нужда от помощ, за да продължат делото си за завръщането на белошипата ветрушка в България!
За вида:
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е дребен сокол, с големината на гугутка. Не отбягва човека и може да бъде видян в населените места – по жици, стълбове, покриви на къщи и други постройки. Ветрушката е изкусен летец и умело използва вятъра, за да издебва и атакува плячката си, откъдето е и произлязло народното и име. „Белошипа” идва от цвета на ноктите, които са светли за разлика от родствения на нея вид – черношипата ветрушка (керкенез). Алтернативното име на вида – „степна ветрушка“ може би по-добре описва предпочитанието му към степите и откритите пространства.
В България, в края на ХІХ век белошипата ветрушка е описана като гнездеща навсякъде, а в средата на ХХ век, като често срещана и широко разпространен вид. През 2000 – 2010 няма потвърдено сигурно гнездене на вида или вече не се посочва наличие на птици. В Червената Книга на България видът е определен като критично застрашен без да се съобщава за гнездеща популация. Видът е докладван с негативни тенденции за всички популационни параметри.
Всичко това е резултат от човешката дейност.
Повече за Спасителния център за диви животни:
Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на Зелени Балкани, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование. Вече повече от 20 години Центърът се утвърди, като водещо звено в дейностите по спасяване на диви животни у нас. Съществена е и ролята му в различни програми за връщане на изчезнали видове от българската природа.
Д-р Христина Клисурова