Със заповед на Живко Тодоров се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

До 21 декември 2020 г. се преустановяват посещенията и провеждането на мероприятия в пенсионерските клубове на територията на Община Стара Загора.

Това е записано в заповед на кмета Живко Тодоров във връзка с въведените противоепидемични мерки в цялата страна за ограничаване разпространението  на коронавируса.

Препис от Заповедта е връчен на директора на РЗИ и на областния управител за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.