Старозагорският куклен театър осигурява безопасна среда за зрителите си

Държавният куклен театър в Стара Загора прави всичко възможно, за да осигури безопасна среда за малките и големи посетители в салона си.

Освен традиционните методи за дезинфекция на повърхностите в залата с одобрен от МЗ дезинфектант, въздухът в залата се обработва със стерилизиращи UVC генератори. UV лъчите, използвани в генераторите за стерилизация, имат силен стерилизационен капацитет от 254 nm.

Съгласно заповедта на  Здравния министър на Република България от 25 ноември 2020 г. се допуска възможността за работа на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Павлина Дудева